• Description
  • Date
  • Info
International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO)
Både mænd og kvinder lider under rigide kønsnormer og stereotype forventninger til køn. Derfor støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det estiske socialministerium i at afholde den 5. internationale konference om mænd og ligestilling (ICMEO).
Formålet med denne serie af konferencer er at sætte fokus på at involvere mænd til at fremme ligestilling generelt, men også at se på de ligestillingsudfordringer mænd har. Temaer som selv-omsorg, omsorg for andre og omsorg for velfærd og bæredygtighed i samfundet vil blive drøftet i paneler og workshops. Konferencen vil facilitere dialog mellem en lang række aktører, herunder beslutningstagere, politikere, forskere og aktivister.

Konferencen vil samle omkring 200 deltagere fra de nordiske og baltiske lande, men også fra andre EU-lande og lande i Europarådet samt oplægsholdere fra andre verdensdele.

De nordiske lande har i Nordisk Ministerråd i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund.
Organizer: Nordiska ministerrådet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
03.09.2020 - 04.09.2020
Seminar
Tallinn, European
Related events
05.02.2020 14:00-16:00
Torshavn, The Faroe Islands
State of Nordic Fathers
Fædre i Norden bruger kun 10-30 procent af den samlede forældreorlov. Derfor afholder det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i samarbejde med det færøske socialministerium et seminar om fædres brug af orlov.
Read more
Seminar
21.05.2020
Riga, European
Barbershop-konference om mænd og maskuliniteter
For at udfordre restriktive maskulinitetsnormer og stereotype forventninger til det at være en mand støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det lettiske velfærdsministerium i at afholde en barbershop-konference om mænds rolle i det moderne samfund.
Read more
Conference
10.06.2020
Nuuk, The Faroe Islands
Seminar for fagpersoner om vold i nære relationer
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholder i samarbejde med det grønlandske sundhedsministerium et seminar til opkvalificering af vestnordiske fagpersoner, der arbejder med kønsrelateret vold og vold i nære relationer.
Read more
Seminar
25.11.2020
Denmark
Konference om ’the manosphere’
Konferencen skal formidle den seneste viden på området og skabe dialog mellem fagpersoner, myndigheder og beslutningstagere.
Read more
Conference