• Description
  • Date
  • Info
Barbershop-konference om mænd og maskuliniteter
For at udfordre restriktive maskulinitetsnormer og stereotype forventninger til det at være en mand støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det lettiske velfærdsministerium i at afholde en barbershop-konference om mænds rolle i det moderne samfund.
Konferencen inviterer mænd til at indgå i dialog om hvad det vil sige at være en mand, om mandens rolle i familien og i samfundet, og om hvordan mænd kan bidrage til og have gavn af øget ligestilling mellem kønnene.

Barbershop-konferencen er et islandsk koncept, som ved at etablere et trygt rum for mænd (som i en traditionel barbershop) inviterer til refleksion og dialog om mænds adfærd og rolle i samfundet.

De nordiske lande har i Nordisk Ministerråd i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund.
Organizer: Nordiska ministerrådet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
21.05.2020
Conference
Riga, European
Related events
05.02.2020 14:00-16:00
Torshavn, The Faroe Islands
State of Nordic Fathers
Fædre i Norden bruger kun 10-30 procent af den samlede forældreorlov. Derfor afholder det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i samarbejde med det færøske socialministerium et seminar om fædres brug af orlov.
Read more
Seminar
10.06.2020
Nuuk, The Faroe Islands
Seminar for fagpersoner om vold i nære relationer
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholder i samarbejde med det grønlandske sundhedsministerium et seminar til opkvalificering af vestnordiske fagpersoner, der arbejder med kønsrelateret vold og vold i nære relationer.
Read more
Seminar
03.09.2020 - 04.09.2020
Tallinn, European
International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO)
Både mænd og kvinder lider under rigide kønsnormer og stereotype forventninger til køn. Derfor støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det estiske socialministerium i at afholde den 5. internationale konference om mænd og ligestilling (ICMEO).
Read more
Seminar
25.11.2020
Denmark
Konference om ’the manosphere’
Konferencen skal formidle den seneste viden på området og skabe dialog mellem fagpersoner, myndigheder og beslutningstagere.
Read more
Conference