• Date
  • Location
  • Description
  • Type
27.08.2019 - 27.11.2019
Lappeenranta, Finland
Koulutuksia intersukupuolisuudesta
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille 27.8.–27.11.2019 ympäri Suomea.
Read more
Course
20.10.2019
Malmö, Sweden
Trajectories in contemporary gender research
The aim of the course is to problematize how gender theory can be challenged and developed with the help of postcolonial feminist theory and queer theory. Further, the aim is to use the theoretical and analytical tools introduced during the course in empirical studies of power.
Read more
PhD-course
21.10.2019
Norra Latin, Stockholm, Sweden
Konferens: 20 år sedan förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige
I höst arrangerar Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med Sveriges ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson och ett antal aktörer inom civila samhället, en konferens för att uppmärksamma att det är 20 år sedan förbudet mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige.
Read more
Conference
22.10.2019 08:30-16:30
Oslo, Norway
MiRA-Senterets nasjonalkonferanse - Møte mellom generasjoner
MiRA-Senteret inviterer til nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge. Hvilke likestillingsutfordringer møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i dag?
Read more
Conference
22.10.2019 08:00-10:00
Stockholm, Sweden
Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga- frukostlansering!
Vad kan Sverige lära av våra nordiska grannländer?
Sveriges Kvinnolobby presenterar en sprillans färsk rapport som jämför systemen i de nordiska länderna och kommer med förslag på reformer för en modern och jämställd föräldraförsäkring.
Read more
Cultural event
23.10.2019 09:00-11:30
Oslo, Norway
Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har kartlagt forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt blant ungdom mellom 12 og 16 år. 23. På dette arrangementet lanseres funn fra den første omfangsstudien.
Read more
Seminar
23.10.2019 14:00-16:00
Oslo, Norway
Gutter og menn i utdanningsløpet - hvem vinner, hvem taper - og hvorfor?
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer til seminar om utdanning.
Her belyses frafall på elevnivå, studentnivå og i videre akademisk karriere, og tolkninger og teori om kjønn i utdanning.
Read more
Seminar
24.10.2019 14:00-16:00
Oslo, Norway
Deltid – løsningen som ble et problem?
FAFO intiverer til seminar om kvinner og deltid. Det vil presenteres funn fra et internasjonalt prosjekt som tematiserer forskjellen mellom 'god og dårlig' deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Read more
Seminar
24.10.2019 - 26.10.2019
Helsinki, Finland
Sukupuolentutkimuksen päivät 2019: Väkivallasta / Gender Studies 2019 Conference: On Violence / Genusforskningsdagarna 2019: Om våld
Gender Studies 2019 Conference: On Violence

24th of October – 26th of October 2019

University of Helsinki, Finland
Read more
Conference
24.10.2019 18:00-19:10
Umeå, Sweden
Utopier för framtiden – jämställdhet 2049
Var är jämställdheten i Umeå om 30 år? Vilka feministiska utopier kan vi formulera?
Read more
Seminar
iCal export  rss-icon RSS export