• Description
  • Date
  • Info
Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen -täydennyskoulutukset
Vuoden 2024 keväällä ja syksyllä järjestettävien täydennyskoulutusten sisällöt tukevat opetussuunnitelmien mukaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä kiusaamisen, sukupuolistuneen väkivallan, häirinnän ja rasismin vastaisen toimintakulttuurin kehittämistä oppilaitoksissa. isäksi osallistujat saavat käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä koulun arkeen sekä valmiuksia käsitellä eri aihealueita niin työyhteisössä kuin oppilaiden kanssa.
Koulutukset ovat tarkoitettu peruskoulun ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen henkilöstölle.
Jokainen osio sisältää oman työnkehittämiseen ja käytäntöjen jalkauttamiseen liittyviä tehtäviä.
Koulutus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä ja siihen voi osallistua ympäri Suomea.
Täydennyskoulutus sisältää viisi eri osiota, joita osallistujat voivat suorittaa oman tarpeensa mukaan.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutuksen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun ammattikorkeakoulu ja Ekvalita Oy/Ab.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
16.11.2023 - 10.12.2024
PhD-course
Verkossa, Finland