Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
27.04.2017 - 28.04.2017

Aalborg, Danmark Indblik og udsyn: årskonference 2017, Foreningen for Kønsforskning i Danmark
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Konferanse
Link www.indblikogudsyn.aau.dk
27.04.2017 - 28.04.2017
kl. 11:00

Oslo, Norge Nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren
Nettverksmøtene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i forskningssektoren.
Konferanse
Link https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2518&A=64640&Att=0&WebNo=1&Sec=kjfjWLRliajbkdjk
27.04.2017
kl. 09:00-12:00

Oslo, Norge Hvordan hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen?
Kurs i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kurs
Link http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/velkommen-til-ldo-kurs/modul-5-trakassering/
27.04.2017
kl. 08:00-13.15

Oslo, Norge A gender perspective on demography and conflicts
The Research Council of Norway, Norad and the Ministry of Foreign Affairs invites you to a conference presenting results and policy recommendations from research on population, gender, peace and security.
Konferanse
Link http://www.forskningsradet.no/en/Event/A_gender_perspective_on_demography_and_conflicts/1254025312068
27.04.2017
kl. 08:30-17:00

Oslo, Norge Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i æresrelatert vold saker
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse: Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/107746753072617/
28.04.2017
kl. 09:00-12:00

Oslo, Norge Lønn som fortjent? Kjønnsroller, juss og praktisk arbeid
Kurs i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kurs
Link http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/velkommen-til-ldo-kurs/modul-7-likelonn/
28.04.2017
kl. 10:00-11:30

Bergen, Norge Radikalisering av kvinner og jenter i Kenya
Linnet Hamasi, gjesteforsker ved Nordiska Afrikainstitutet.
Seminar
Link http://www.uib.no/forskning/utvikling/107109/radikalisering-av-kvinner-og-jenter-i-kenya
02.05.2017
kl. 19:00

Oslo, Norge Må muslimske kvinner reddes?
Foredrag ved Lila Abu-Lughod
Forelesning
Link http://litteraturhuset.no/program/2017/05/Mx_muslimske_kvinner_reddesx.html
03.05.2017
kl. 11:30-14:00

Oslo, Norge Hegemonic masculinity revisited: non-hegemonic masculinities and social change
One of the world's foremost men and masculinities researchers, prof James W. Messerschmidt, presents recent advances in hegemonic masculinity theory and method development.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/hegemonic-masculinity-.html
03.05.2017
kl. 14:00-17:00

Oslo, Norge Akademisk kjønnskultur i endring?
Seminaret vil tematisere både et historisk og nåtidig blikk på arbeid for likestilling i akademia.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/akademisk-kjonnskultur.html
03.05.2017
kl. 20:00-22:00

Bergen, Norge Muslim Women and the Politics of Choice
Social Anthropologist Abu-Lila Lughod from Columbia University lectures on Muslim women.
Forelesning
Link http://www.uib.no/skok/105650/muslim-women-and-politics-choice
03.05.2017
kl. 12:15-14:00

Oslo, Norge Lila Abu-Lughod "The Value(s) of Ethnography: Revisiting Veiled Sentiments"
Welcome to a lecture by Lila Abu-Lughod, professor at the Department of Social Anthropology, University of Columbia.
Seminar
Link http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/instituttseminaret/2017/lila-abu-lughod.html
04.05.2017
kl. 14:00-16:00

Oslo, Norge Søkelys på arbeidslivet
I anledning årets første utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer Institutt for samfunnsforskning til seminar, med presentasjon av tre av artiklene.
Seminar
Link http://samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/Soekelys-paa-arbeidslivet-inviterer-til-seminar5
10.05.2017
kl. 10:00-15:00

Oslo, Norge Fra baktropp til fortropp – seminar om et av vår tids største likestillingseksperimenter
Høsten 2016 startet kvinner i førstegangstjenesten som vernepliktige, på lik linje med menn. Hvordan klarer de første vernepliktige kvinnene seg i forsvaret?
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/fra-baktropp-til-fortropp-.html
11.05.2017 - 12.05.2017

Turku, Finland Nordic Law and Gender Conference 2017
Transformation of gender: reflections in legal research and practice
Nordic Law and Gender Conference 2017 – University of Turku, Finland: May 11-12th, 2017.

Call for papers; Feb 15th, 2017
Konferanse
Link https://www.utu.fi/en/units/law/news/events/nordic-law-and-gender-2017/Pages/home.aspx
19.05.2017
kl. 18:00

Oslo, Norge Nærlesning av Sirene
Astrid Brekken, Marta Breen, Synnøve Skarsbø Lindtner og Hedda Lingaas Fossum nærleser det det populære feministiske tidsskriftet Sirene
Kulturarrangement
Link http://litteraturhuset.no/program/2017/05/Sirene.html
22.05.2017 - 23.05.2017

Uppsala, Sverige Women in Philosophy: Philosophy in Action
We are delighted to announce the 1st Uppsala Women in Philosophy Annual Conference: Women in Philosophy: Philosophy in Action. The conference is organized by the Department of Philosophy at Uppsala University.
Konferanse
Link http://www.filosofi.uu.se/research/conferences-and-workshops/conference-women-in-philosophy/#anchor-597420
23.05.2017

Reykjavik, Island Mobilizing Men and Boys for Gender Equality
A Barbershop Conference focused on mobilizing men and boys for gender equality will be held at the Nordic House in Reykjavík on 23 May 2017.
Konferanse
Link https://www.mfa.is/news-and-publications/barbershop-at-the-nordic-house-mobilizing-men-and-boys-for-gender-equality
24.05.2017
kl. 14.15-16:00

Bergen, Norge "Arazel Owbash" - Polluted and Polluting Masculine Bodies as Anti-Citizens in Iran
Social Anthropologist Shahram Khosravi from the University of Stockholm visits SKOK in May to give a talk about Iraninan practices of governing through the criminalization of young men.
Forelesning
Link http://www.uib.no/en/skok/106810/arazel-owbash-polluted-and-polluting-masculine-bodies-anti-citizens-iran
31.05.2017
kl. 19:00

Oslo, Norge Feminismen etter Hillary
Nancy Fraser og Hanna Helseth
Seminar
Link http://litteraturhuset.no/program/2017/05/feminismenetterhillary.html
07.06.2017 - 09.06.2017

Oslo, Norge Diversity and Inclusion Management
In this course we will be blending theory and practice in order to provide substance to the discussion on diversity and inclusion management. The aim is to provide each participant with practical tools for creating a diversity program.
Kurs
Link https://niva.org/course/diversity-and-inclusion-management/
08.06.2017 - 10.06.2017

Lausanne, Switzerland 5th European Conference on Politics and Gender (ECPG)
The ECPR Standing Group on Gender and Politics is a broad network of scholars researching issues relating to gender and sexuality in politics and world politics and seeks to increase the profile of women in the main fields of political science.
Konferanse
Link http://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=114
08.06.2017 - 09.06.2017

Oslo, Norge Kjønnsforskning NÅ 2017
Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO 8-9 juni i 2017.
Konferanse
Link https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2676&A=67585&Att=0&WebNo=1&Sec=kzplfppmWhXulPxi#
08.06.2017
kl. 14:00-16:00

Oslo, Norge Vold, overgrep og sårbarhet
Martha Albertson Fineman holder torsdag den 8. juni seminar på NKVTS om sårbarhetstilnærmingens relevans for forskning på vold og overgrep.
Seminar
Link https://www.nkvts.no/seminar-og-arrangement/sarbarhetstilnaermingens-relevans-for-forskning-pa-vold-og-overgrep/
12.06.2017

Bergen, Norge Migrasjon og tingenes (inter)nasjonale orden
Dette tverrfaglige kurset tar sikte på å utdype forståelsen av beskyttelsespolitikk og dagens migrasjonskontroll. Stikkord: Lover, statlige praksiser og motstand.
Kurs
Link http://www.uib.no/prosjekt/wait/104601/migrasjon-og-tingenes-internasjonale-orden
13.06.2017
kl. 12:30-15:00

Oslo, Norge Glemte historier? Kvinner i arkivet.
Kilden kjønnsforskning.no og Nasjonalbiblioteket inviterer til seminar om kvinner i arkivene.
Seminar
Link http://kjonnsforskning.no/nb/glemte-historier-kvinner-i-arkivet
14.06.2017
kl. 13:30

Bergen, Norge Trafficking, Smuggling, and Everyday Violence
Filmframvisninga av Becky's journey. Sine Plambech er ein forskar og filmskapar frå det Danske Instiuttet for Internasjonale Studier.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/775398815961464/
14.06.2017 - 16.06.2017

Jyväskylä, Finland Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives 2nd International Conference
Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives
2nd International Conference, 14th –16th June 2017
Konferanse
Link www.jyu.fi/ipvi
14.06.2017 - 16.06.2017

Örebro, Sverige Men and Masculinities: Politics, Policy, Praxis
Men and Masculinities: Politics, Policy, Praxis 14th-16th June 2017
Örebro University, Sweden

The event will focus broadly on men and masculinities in relation to global systems of gender power.
Konferanse
Link https://www.oru.se/humus/menandmasculinities
15.06.2017 - 16.06.2017

Capitole, Europeisk Women, from Object to Subject: When the Law and Feminist Militancy Meet!
This new international conference is a follow-up of a symposium held in January 2015 at the University of Toulouse 1 Capitole entitled ‘Women: from Objects to Becoming Subjects: Political Power, Legal Discourse and Professional Equality’. Guest of honour: Angela Davis.
Konferanse
Link http://saesfrance.org/15-16-juin-2017-colloque-international-universite-toulouse-1-capitole-femmes-de-lobjet-au-sujet-quand-le-droit-et-le-militantisme-feministe-se-rencontrent/
17.06.2017
kl. 13:30-15:00

Bergen, Norge 'Victims' and 'Criminals':Trafficking, Smuggling, and Everyday Violence among Nigerian Women Migrants
Sine Plambech from Danish Institute for International Studies(DIIS) lectures on Nigerian female migrants.
Forelesning
Link http://www.uib.no/skok/105652/victims-and-criminalstrafficking-smuggling-and-everyday-violence-among-nigerian-women
19.06.2017

Tromsø, Norge Todelt kurs i akademisk publisering/skriving på engelsk
Senter for kvinne- og kjønnsforskning inviterer til et todelt kurs om publisering i internasjonale tidsskrift med Natalie Reid mandag 19 til fredag 23 juni.
Kurs
Link https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=515856&p_dimension_id=88183
21.06.2017
kl. 09:00-16:00

Stavanger, Norge Countering Hate: Nordic Conference on Hate Speech
Nordic and international experts, researchers, civil society activists, media and government representatives gathers to discuss how we can combat hate speech.
Konferanse
Link http://likestiltnorden2017.regjeringen.no/language/en/nordic-hate-speech-conference/
30.07.2017 - 04.08.2017

Brazil, Internasjonalt The 13th Women’s Worlds conference
The 13th Women’s Worlds (WW) conference — an international and interdisciplinary gathering of and about women — will take place from July 30 to August 04, 2017 in Florianópolis, Brazil, in Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), with another international conference on gender, women, and sexuality: Fazendo Gênero 11 (Making Gender).

Why should you participate? Because this will be a unique opportunity of bringing together experiences, researches, and voices around the world about women and gender issues. This will be the first time the WW conference will be hosted in South America.
Konferanse
Link http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/#
27.08.2017 - 30.08.2017

Oslo, Norge Age Agency Ambiguity - gender and generation in times of change
International conference at the University of Oslo
Konferanse
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2017/age-agency-ambiguity.html
06.09.2017
kl. 09:00-16:00

Oslo, Norge Women in Design Research (WONDER) Gender, design and market
The WONDER seminar will take place in connection with the E&PDE conference
Seminar
Link http://epde.info/epde2017/pre-conference-workshop/
21.09.2017

Trondheim, Norge Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning 2017 avholdes i Trondheim
Møte
Link http://kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/kontaktmote
10.10.2017

Tromsø, Norge Fornemmelse for kjønn
Doktorgradskurs ved Universitetet i Tromsø
Kurs
Link https://uit.no/utdanning/emner/emne/508389/svf-8055

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no