Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
18.03.2019 - 12.04.2019

Stockholm, Sverige The Body in Theory and Practice, 7.5 ECTS
The Department of Ethnology, History of Religions and Gender studies offers this course as part of the Doctoral School in the Humanities in the spring semester 2019.
Forskerkurs
Link https://www.hum.su.se/english/education/doctoral-level/research-school/research-school/joint-courses/the-body-in-theory-and-practice-7-5-ects-1.391743
24.03.2019
kl. 14:45-17:00

Oslo, Norge Arabiske filmdager: Kvinner, fred og sikkerhet
Arabiske filmdager inviterer til panelsamtale etter visningen av Naila and the Uprising. Filmens fokus på Palestina blir springbrett til en samtale om lærdommen fra de siste 20 årene om kvinners – og sivilsamfunnsaktørers – inkludering i fredsprosesser.
Kulturarrangement
Link https://www.facebook.com/events/346400015966161/
27.03.2019
kl. 16:15

Oslo, Norge Perfect Men? The Nine Worthies and Medieval Masculinity
The Department of Linguistics and Scandinavian Studies (UiO) invites to the Sophus Bugge Annual Lecture by Professor Ruth Mazo Karras (Trinity College Dublin) who will talk about nine great heroes, or 'Nine Worthies' of medieval art and literature.
Forelesning
Link https://www.hf.uio.no/iln/english/research/news-and-events/events/conferences/2019/sophus-bugge-fourth-annual-lecture.html?kilde=tw-sophusbugge
28.03.2019
kl. 11:30-15:30

Kristiansand, Norge Seksuell trakassering i akademia
#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er utbredt. Akademia er intet unntak, men hva vet vi egentlig om omfanget? Senter for likestilling ved UiA inviterer til diskusjon.
Seminar
Link https://www.uia.no/arrangementer/seksuell-trakassering-i-akademia
28.03.2019
kl. 08:30-09:30

Oslo, Norge Kjønn og likestilling i barnehagen – et forsømt område?
Stoltenbergutvalget har reaktualisert debatten om kjønnsforskjeller i barnehage og skole. Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet inviterer derfor til frokostseminar om arbeidet med kjønn og likestilling i barnehagen.
Seminar
Link https://www.oslomet.no/om/arrangement/kjonn-likestilling-barnehagen-styrerutdanning
02.04.2019
kl. 08:30-09:30

Trondheim, Norge Kvinnene bak naturens viktigste system
Institutt for lærerutdanning ved NTNU inviterer til frokostmøte om boka Women in their Element: Selected Women’s Contributions to the Periodic System. I år er det 150-årsdag for det periodiske system og boka forteller om de mange ukjente kvinnelige forskerne som også bidro til systemet.
Møte
Link https://litteraturhusetitrondheim.no/arrangement/frokostmote-kvinnene-bak-naturens-viktigste-system/
02.04.2019 - 03.04.2019

Tromsø, Norge Nettverkskonferanse 2019 for mangfold og likestilling i akademia
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet arrangerer årets nettverkskonferanse for likestillingsmedarbeidere, ledere og HR-ansatte i UH-sektoren.
Konferanse
Link http://kifinfo.no/nb/nettverkskonferanse-2019
03.04.2019
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Mit hjerte banker kjekt og frit. Kjønnsroller i skillingsviser
Nasjonalbiblioteket inviterer til diskusjon mellom kjønns- og medieforsker Wencke Mühleisen og viseforsker Trond Haugen om kjønnsroller og stereotyper i skillingsvisene.
Kulturarrangement
Link https://www.facebook.com/events/810121246016965/
03.04.2019
kl. 12:15-13:30

Bergen, Norge Feministisk digital humaniora og feministiske datastudier
En ukritisk bruk av digitale metoder i humaniora og samfunnsvitenskap kan føre til at diskriminering og fordommer forsterkes. UiBs Digital humaniora-nettverk inviterer til en dobbeltforelesning om feministisk bruk av digitale metoder.
Forelesning
Link https://www.uib.no/digitalhumaniora/124843/feministisk-digital-humaniora-og-feministisk-datastudier-foredrag-av
03.04.2019
kl. 15:00-16:00

Trondheim, Norge Gendered Television: In Defence of the Soap Opera
NTNU GenderHub welcomes post-doctoral researcher Gry Cecilie Rustad from the Department of Media and Communications at the University of Oslo. Rustad will explore the gendered expectations of television.
Forelesning
Link https://www.facebook.com/events/401799213912302/
04.04.2019
kl. 18:00-19:00

Oslo, Norge Boklansering: Mamma i balanse. Norske mødre og arbeidslivet
Hvordan ser egentlig norske kvinners arbeids- og familieliv ut? Gjennom statistikk og forskning, samt intervjuer med kvinner som har valgt ulikt for å få arbeids- og familiekabalen til å gå opp, gir boken et innblikk i livet i moderne norske hjem.
Kulturarrangement
Link https://www.facebook.com/events/1005692482975285/
11.04.2019 - 12.04.2019

Roma, Italy 2nd International Conference on Gender Research
We welcome you to the 2nd International Conference on Gender Research which seeks to further establish a platform where academics and professionals can come together to share and learn.
Konferanse
Link https://www.academic-conferences.org/conferences/icgr/
23.04.2019
kl. 10:00-15:30

Trondheim, Norge Har du et kjønnsperspektiv i masteroppgaven din?
Planlegger, eller skriver du på, din masteroppgave? Har du et fokus på kjønn – empirisk eller teoretisk? GenderHub ved NTNU arrangerer workshop for masterstudenter som bruker kjønnsperspektiver i oppgaven.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/2079186362134709/permalink/2079219525464726
06.05.2019 - 08.05.2019

Oslo, Norge PhD course on Gender, Peace and Conflict
The Research School on Peace and Conflict invites participants to the PhD course Gender, Peace and Conflict to take place at PRIO in Oslo on 6-8 May 2019. Deadline for applications: 6 March 2019.
Forskerkurs
Link https://www.prio.org/News/Item/?x=2363
07.05.2019
kl. 14:15-16:00

Oslo, Norge Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion
Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2019/nagra-punkter-om-redaktoren-som-producent-figur-oc.html
08.05.2019 - 10.05.2019

Gijón, Spain ATGENDER Spring conference: Feminist Teaching (through) Emotions, Feelings and Affects
This represents a great occasion for members to gather and discuss relevant topics in the field.
Konferanse
Link https://atgender.eu/activities-2/atgender-spring-conferences/
08.05.2019
kl. 16:00-18:00

Oslo, Norge Alder, kjønn og feministisk filosofi hos Simone de Beauvoir
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO feirer sitt siste tilskudd, professor Tove Pettersen, med tiltredelsesforelesning under tittelen 'Det dreier seg om et mannsproblem'. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs bok Alderdommen.
Forelesning
Link https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2019/Tiltredelsesforelesning%20Professor%20Tove%20Pettersen
14.05.2019

Trondheim, Norge Quality = equality?: Qualities, differences and social justice
Diverse understandings, political ideologies and theoretical perspectives, saturate the academic as well as public debates regarding Quality in Education. How do the educational field consider social inequality, gender, disability and diversity when discussing quality in education?
Konferanse
Link https://www.ntnu.no/ipl/fagkonferanse
22.05.2019 - 24.05.2019

Reykjavik, Island NORA Conference 2019
Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics
Konferanse
Link http://nora.hi.is/
04.07.2019 - 06.07.2019

Amsterdam, Europeisk European Conference on Politics & Gender
ECPG offers a platform for exchange and dialogue about how understanding gender is central to understand politics and where diversity and plurality in analytical perspectives and methodologies is enhanced.
Konferanse
Link https://ecpg.eu/amsterdam-2019
01.09.2019

Oslo, Norge Third European Conference on Domestic Violence
Keynotes and paper sessions will focus on a range of research topics related to domestic violence relevant to practice, services and policy development. We invite you to come and share your most recent findings and ideas and to meet old and new colleagues and friends here in Oslo.
Konferanse
Link https://ecdv-oslo.org/?utm_source=Nyhetsbrev+fra+NOVA&utm_campaign=539b7acc9d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_26&utm_medium=email&utm_term=0_7304abfefc-539b7acc9d-74323283
10.09.2019 - 13.09.2019

Oslo, Norge PhD course on the social theories of Bourdieu, Foucault and Honneth
The Centre for Gender Research and the Department of Sociology and Human Geography (UiO), offers a course for doctoral students in the social sciences, particularly Sociology, Political Theory and Gender and Women’s Studies, but also Practical Philosophy and Psycho-social Studies.
Forskerkurs
Link https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2019/phd-course-the-social-theories-of-bourdieu-foucaul.html
23.09.2019 - 24.09.2019

Oslo, Norge Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited
The conference sets out to examine the construction of equality in the equality and anti-discrimination laws in the different Nordic countries. The Nordic Law and Gender Conference 2019 is a biannual event.
Konferanse
Link https://www.jus.uio.no/english/research/areas/welfare-rights-discrimination/events/2019/20190801-the-nordic-law-and-gender-conference.html
07.10.2019 - 09.10.2019

Gothenburg, Sverige Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.
Konferanse
 
14.11.2019 - 15.11.2019

Tromsø, Norge Kjønnsforskning NÅ!
Fagkonferansen Kjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. I år avholdes konferansen i Tromsø med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet som vertskap.
Konferanse
Link https://uit.no/tavla/artikkel/601615/kjonnsforskning_na

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no