Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
15.11.2018

Oslo, Norge #Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner
Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en av samtidens største likestillingsutfordringer. MiRA-Senteret mener det er helt nødvendig at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn.
Konferanse
Link http://mirasenteret.no/ukategorisert/sett-av-datoen/
15.11.2018

Oslo, Norge Pathways to Integration
Tre internasjonalt ledende forskere kommer til ISF for å diskutere integrering av etterkommere av innvandrere i Europa og USA.
Seminar
Link https://bit.ly/2OjGo72
15.11.2018
kl. 08:00-10:00

Oslo, Norge Breakfast seminar: A threat to academic freedom is a threat to women's rights
This seminar is organized by STK in collaboration with Kilden kjønnsforksning.no og FOKUS - Forum for Women and Development.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/a-threat-to-academic-freedom-is-a-threat-to-women-.html
20.11.2018
kl. 18:30-20:00

Kristiansand, Norge Forskning for “dummies” – 3 temaer innen likestilling
Tirsdag 20.november arrangerer Senter for likestilling årets andre Likestillingsforum. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/278366106128856/
21.11.2018
kl. 15.00

Oslo, Norge Kilden kjønnsforskning.no 20 år!
Vi feirer 20 år som formidlere av norsk kjønnsforskning med fest og seminar om kjønnsforskningens historie og fremtid.
Seminar
Link http://kjonnsforskning.no/nb/kilden-20-ar
22.11.2018

Oslo, Norge LDOs årskonferanse 2018
På ombudets årskonferanse spør vi om det kjønnsdelte arbeidsmarked er rustet til å møte fremtidens behov.
Konferanse
Link http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/arskonferansen-2018/
23.11.2018
kl. 11:00-13:00

Kristiansand, Norge Markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Likestillingsnettverket Sør og Senter for likestilling inviterer til markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.
Seminar
Link http://senterforlikestilling.org/event/markering-av-fns-internasjonale-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot/
23.11.2018

Wien, Austria Sexuality and Consumption - 18th Century to 21st Century
The conference “Sexuality and Consumption” will take a close look at how sex and consumption have interacted since the 18th century. It focuses especially on forms of hybridization
Konferanse
Link https://gallery.mailchimp.com/b191e660f005d37f84a4e431d/files/344f23ec-deef-4952-aba9-4299d59ede24/Sexuality_and_Consumption.pdf
23.11.2018
kl. 09:00-17:00

Oslo, Norge Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
Avslutningsseminar for prosjektet "Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett", som ble finansiert av Forskningsrådets FRISAM-prosjekt (Frivillighetens samarbeidsorgan).
Seminar
Link https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/verdi/arrangementer/2018/20181123-kjonn-og-rett.html
29.11.2018
kl. 19:00-21:00

Stavanger, Norge Haunted Bodies, Haunting Ideas: Panel debate in connection with the art exhibition Frail Mighty
Artists Tove Kjellmark (S), Marit Victoria Wulff Andreassen (N), and artists and curators participating discuss questions of frailty, body, humanity and power. Convenor: Aino-Kaisa Koistinen (University of Jyväskylä and member of The Monster Network). At Stavanger Kunsthall.
Seminar
 
30.11.2018
kl. 10:15-12:00

Stavanger, Norge Monster Talks: Open lecture and debate
Marking the 200th anniversary for the publication of Mary Shelley’s Frankenstein (1818), we invite to a public lecture on the story of dr. Frankenstein and his Creature. At UIS.
Seminar
 
30.11.2018

Oslo, Norge Markering av verdens aidsdag
Det blir lansering av en ny rapport fra prosjektet "Å bli eldre med hiv". På dette seminaret spør vi også om hvilken rolle religion spiller for større åpenhet om hiv, både her i Norge og internasjonalt.
Seminar
Link https://www.fafo.no/index.php/arrangementer/alle-arrangementer/item/markering-av-verdens-aidsdag
03.12.2018 - 04.12.2018

Helsinki, Finland International PhD course “Queer/ing Kinship”
This PhD course concentrates on the ongoing work of the participating PhD students on kinship, care and support networks located at sexual and gendered margins.
Kurs
Link http://corekin.fi/2018/09/07/apply-now-international-phd-course-queer-ing-kinship-helsinki-university-december-2018/
06.12.2018
kl. 09.00-16.00

Stavanger, Norge Forskercamps høst 2018
Ta med laptop. Fælles lunsj. Forskercamp skal skabe nogle fælles rammer for koncentreret og sammenhængende skrivetid uden møder. Obligatorisk påmelding til kjonnsforskning@uis.no. Sted: Arkivernes Hus
Seminar
 
06.12.2018
kl. 12:30-14:00

Kristiansand, Norge Lansering: Hva er kjønnsperspektiver i forskning?
Trine Rogg Korsvik og Linda Marie Rustad fra Kilden kjønnsforskning.no kommer til Universitetet i Agder for å lansere håndboka "Hva er kjønnsperspektiver i forskning?" I den anledning inviterer vi interesserte til lunsjseminar.
Seminar
Link http://senterforlikestilling.org/event/lansering-hva-er-kjonnsperspektiver-i-forskning/
07.12.2018
kl. 10:00-14:40

Kristiansand, Norge Sluttkonferanse for BALANSE-prosjektet UiA
BALANSE er et prosjekt gjennomført ved Universitetet i Agder, rettet mot bedre kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.
Konferanse
Link http://senterforlikestilling.org/event/sluttkonferanse-for-balanse-prosjektet-uia/
09.12.2018

Newcastle, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2018 Gender and Education Association International Conference: Gender, post-truth populism and pedagoies: Challenges and strategies in a shifting political landscape
GEA 2018 will provide a forum to explore the challenges and strategies for educators, researchers and participants in higher education in these complex times where conservative and authoritarian agendas are gaining ground.
Konferanse
Link https://www.newcastle.edu.au/newsroom/research-and-innovation/institutes-and-centres/ceehe/ceehe-to-host-2018-gender-education-association-international-conference
10.12.2018 - 12.12.2018

Os, Norge Allmennkurset 2018: Nye perspektiver på interseksjonell kjønnsforskning
Allmennkurset 2018 tar sikte på å ta pulsen de siste åras utvikling og plasserer seg således i forlengelsen av en rekke pågående debatter i det norske kjønnsforskningsmiljøet
Kurs
Link http://kjonnsforskning.no/nb/allmennkurset-2018-nye-perspektiver-pa-interseksjonell-kjonnsforskning-0
12.12.2018
kl. 14:00-16:00

Oslo, Norge Ferdig forska? Seksuell trakassering i akademia
Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og Forskningsrådets BALANSE-program inviterer til seminar onsdag 12. desember.
Seminar
Link http://kjonnsforskning.no/nb/ferdig-forska-seksuell-trakassering-i-akademia-hva-vet-vi
19.12.2018 - 20.12.2018
kl. 08:30-14:00

Stockholm, Norge Conference Programme: Board diversity quotas: Yes, no, maybe?
Konferanse
Link https://www.sbs.su.se/english/research/research-sections/finance/events/conferences/board-diversity-quotas-yes-no-maybe/programme
31.01.2019

Berlin, Germany Care - Migration - Gender. Ambivalent Interdependencies from a Transdisciplinary Perspective
The conference Care – Migration – Gender. Ambivalent Interdependencies from a Transdisciplinary Perspective offers a space to collectively investigate this topic in its complexities and intentionally leaves space for the discussion of ambivalences.
Konferanse
Link https://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2018/02/cfp-intern-tagung-care-migration-gender-ambivalente-verflechtungen-aus-transdisziplinaerer-perspektive-ztg-hu-berlin-31-1-1-2-2019/
07.03.2019 - 09.03.2019

Utrecht, Netherlands GRACE Conference 2019: Gender and Cultures of In/Equality in Europe: visions, poetics, strategies
Konferanse
Link http://graceproject.eu/conference2019/
11.04.2019 - 12.04.2019

Roma, Italy 2nd International Conference on Gender Research
We welcome you to the 2nd International Conference on Gender Research which seeks to further establish a platform where academics and professionals can come together to share and learn.
Konferanse
Link https://www.academic-conferences.org/conferences/icgr/
22.05.2019 - 24.05.2019

, Island NORA Conference 2019
Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics
Konferanse
Link http://nora.hi.is/
01.09.2019

Oslo, Norge Third European Conference on Domestic Violence
Keynotes and paper sessions will focus on a range of research topics related to domestic violence relevant to practice, services and policy development. We invite you to come and share your most recent findings and ideas and to meet old and new colleagues and friends here in Oslo.
Konferanse
Link https://ecdv-oslo.org/?utm_source=Nyhetsbrev+fra+NOVA&utm_campaign=539b7acc9d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_26&utm_medium=email&utm_term=0_7304abfefc-539b7acc9d-74323283
22018-11-09
kl. 10:00-12:00

Oslo, Norge "Not Just Ideas: Intersectionality as Critical Social Theory"
Debatten rundt nasjonalistiske grupper i USA aktualiserer et ubesvart spørsmål i det amerikanske samfunnet: Hvordan kan man ha et velfungerende deltakende demokrati når borgerne ikke er likeverdige?
Seminar
Link https://bit.ly/2q0bEhK
22018-11-09
kl. 10:00-12:00

Oslo, Norge "Not Just Ideas: Intersectionality as Critical Social Theory"
Debatten rundt nasjonalistiske grupper i USA aktualiserer et ubesvart spørsmål i det amerikanske samfunnet: Hvordan kan man ha et velfungerende deltakende demokrati når borgerne ikke er likeverdige?
Seminar
Link https://bit.ly/2q0bEhK

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no