Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til Enkelt søk
Søk i tekst
Sted:
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
18.01.2018

Aalborg, Danmark Conference on Race in Denmark
The conference approaches race and neocolonialism in contemporary Denmark through its historical continuities and disruptions, and we welcome investigations of race through a variety of domains such as refugee and border control, integration policies, popular culture, trafficking laws, foreign policy, transnational kinship, radicalization as well as development and humanitarian aid.
Konferanse
Link http://www.en.cgs.aau.dk/research/projects/serr/Events/event/conference-on-race-in-contemporary-denmark.cid332867
18.01.2018
kl. 18:00-20:30

Oslo, Norge Vitenskap mot diskriminering?
I anledning utgivelsen av Thomas Mathiesens nye selvbiografi Cadenza inviterer vi til debatt om arbeidet mot - og forskning på - diskriminering.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/185985868811085/
18.01.2018

Bergen, Norge Debatt: #MetooAkademia
Dette seminaret vil ta opp viktige problemstillinger knyttet til #metoo, med særlig vekt på hvordan innsikt fra kjønnsforskningen kan hjelpe oss til å analysere forholdet mellom kjønn, arbeidsforhold og maktmisbruk.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1519075018209230/
23.01.2018
kl. 13:00-15:30

Oslo, Norge Christiane Koren og Camilla Collett

Hvordan posisjonerte man seg for å etablere seg som forfatter på 1800-tallet? Hvordan var det å være skrivende kvinne i et samfunn der kvinner sjelden publiserte?
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/578331875838040/
24.01.2018
kl. 16:15-18:00

Oslo, Norge Queer seminars: Identity Struggles: LGBT Activism in Morocco
This presentation discusses different approaches to identity in lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) movements in Morocco, a country known to be politically repressive in the LGBT context.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/identity-struggles%3A-lgbt-activism-in-morocco.html
25.01.2018
kl. 12:30-15:30

Oslo, Norge Kunnskapsproduksjon, diskurs og makt – seminar om Foucault
På dette seminaret ønsker vi særlig å belyse begrepene makt og diskurs, samt teori om kunnskapsproduksjon. I tillegg håper vi å spore en diskusjon om Foucaults relevans i dag, særlig i lys av de ontologiske og nymaterialistiske vendingene,
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/542110676146150/
26.01.2018
kl. 12:00-18:00

Oslo, Norge Kjærlighet, kamp og kreativitet. Festseminar for Harriet Bjerrum Nielsen
I januar fyller Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, 70 år og går av med pensjon. I den anledning inviterer vi til festseminar for å takke henne av og feire hennes lange karriere i akademia.

Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/kjerlighet-kamp-og-kreativitet-festseminar-for-har.html
31.01.2018
kl. 12:00-13:30

Oslo, Norge Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia
Et flerfaglig forskningsprosjekt om forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering av fremmedkrigere i Skandinavia, ledet av Sofie A. E. Høgestøl og Anna Andersson, Norsk senter for menneskerettigheter.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/207578699803113/
01.02.2018

Kongsvinger, Norge Nettverkssamling - Kjønnet på museum
Er det fortsatt slik at historien formidles gjennom brillene til den voksne hvite mannens middelklasseperspektiv, og at alle andre fortellinger behandles som minoritetshistorier? Eller er det nå selvsagt at kvinnenes historier innlemmes i museenes formidling og dokumentasjon?
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/2077396215810020/
06.02.2018
kl. 13:15-15:45

Oslo, Norge Samisk forskning og kjønnsforskning – på samme parti?
Vi feirer samefolkets dag med et seminar om forholdet mellom samisk forskning og kjønnsforskning.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/samfolkets-dag.html
19.02.2018

Ghent, Belgium Managing, Researching, and Enabling  Respectful Sexual Conduct in Higher Education 
A two‐day workshop organised by 
ANSER -
Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy
INSEP -
International Network for Sexual Ethics and Politics
Konferanse
Link https://gallery.mailchimp.com/b191e660f005d37f84a4e431d/files/fb662b25-9d0e-4dc6-830a-bf3c7e04ec1a/CFP_MRE_Consensual_Sex_in_the_Academy_Final_1.pdf
28.02.2018
kl. 09:00-16:00

Oslo, Norge Bufdirs likestillingskonferanse: #Metoo – hva nå?
Hvordan kan partene i arbeidslivet, myndigheter og andre sørge for at #metoo faktisk fører til endring?
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/302671890237775/
01.03.2018

Oslo, Norge Å skrive seg fri. Litterær kvinnekamp og lyden av 70-tallet
Abort, homofili, kjærleik, familieliv, arbeidsvilkår og patriarkat var tema som blei diskuterte i den norske litteraturen på 1970-talet. Det same tiåret fekk òg feministiske tenkarar som Simone de Beauvoir, Aleksandra Kollontaj og Suzanne Brøgger det store gjennomslaget sitt i Noreg.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1938009816527141/
02.03.2018
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Skuld: Norges første bøllekurs. Foredrag ved Marta Breen
«Dersom det var mulig å reise i tid, er jeg ikke i tvil om hvilken gjeng jeg helst ville ha tilhørt: kvinneforeningen Skuld.» skriver journalist og forfatter Marta Breen i boka «Kvinnekamp. Foreningen Skuld: Norges første bøllekurs».
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/145219972932707/
07.03.2018
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Straffelov, kjønn og seksualitet. Føredrag ved Ragnhild Hennum
I lys av samfunnsutviklinga frå 70-talet til i dag ser jussprofessor Ragnhild Hennum i dette føredraget nærare på straffelova med eit feministisk og historisk blikk.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/120497138674696/
08.03.2018

Oslo, Norge #Metoo – veien videre? Ulike perspektiver på seksuell trakassering
Vi har invitert fagfolk til å belyse temaet og #Metoo-kampanjen. Det blir også paneldebatt, musikk med Queendom og servering av kaffe og croissanter!
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2018/metoo-%E2%80%93-veien-videre-.html
13.03.2018
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Det personlege og det politiske. Helseth, Mehsen, Gunnes & Bru
På 70-talet delte kvinner verda over sine erfaringar og sette dei i system under parolen «det personlege er politisk». Kvar står dette slagordet i dag? Er det integrert i politisk praksis, eller handlar dagens feminisme og kamp for kvinners rettar om noko anna?
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/2243173382575873/
15.03.2018
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Abortkampen. Nylander, Skard, Moræus Hanssen & Kaluza
For førti år sidan vedtok Stortinget – med ei stemme overvekt – lova om sjølvbestemd abort. Abort hadde vore lovleg sidan 1964, men ei nemd avgjorde om kvinna fekk avslutte svangerskapet eller ikkje.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/552391705116739/
15.03.2018
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Kvinnekampens talerøyr. Brekken, Larsen, Wilhjelm & Fossum
Sirene blei raskt populært då det i 1973 kom som eit feministisk alternativ til vekeblada. To år etter etablerte Kvinnefronten sitt eige tidsskrift, der dei i større grad ville løfte fram kvinner i arbeidarklassa.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1549276121822143/
21.03.2018

Tromsø, Norge Det kjønnede arktiske landskapet
21.-23. mars, 2018. Det kjønnede arktiske landskapet – komparative studier av likestilling og bærekraft i nordlige rom.
Seminar
Link https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=545756&p_dimension_id=88183
05.04.2018

Tromsø, Norge Conference: Music and Gender in Balance
Researchers from all academic disciplines researching music and musical culture are invited to discuss these questions theoretically, methodologically, pedagogically, and artistically.
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/129206074338648/?active_tab=about
18.04.2018 - 20.04.2018

Tampere, Finland Course and Workshop on Gender, work and transforming organizations
The course is meant for Masters Students, Doctoral Students, and Postdoctoral Researchers. The maximum number of all participants is 25.
Kurs
Link https://coursepages.uta.fi/nordwit1/
20.04.2018

Geneva, Switzerland Gendering Humanitarian Knowledge: Global Histories of Compassion from the Mid-Nineteenth century to the Present
We invite scholars to think about the notion of humanitarian knowledge in a multidisciplinary way, by combining perspectives such as gender history, the histories of emotions and the body, literary and visual culture studies, global health history, as well as the history of institutions and their agents.
Seminar
Link http://www.hsozkult.de/event/id/termine-35124
24.05.2018

Prague, Czech Republic ICCGFR 2018: 20th International Conference on Culture of Gender and Feminist Research
The conference brings together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Culture of Gender and Feminist Research.
Konferanse
Link https://waset.org/conference/2018/05/prague/ICCGFR
04.06.2018

Bologna, Italy Intersex Social Sciences: Activism, Human Rights, and Citizenship
his 2-day conference provides a multi-disciplinary forum for the further development of social science approaches to Intersex and Variations of Sex Characteristics.
Konferanse
Link https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/criss/events/intersex_social_sciences_activism_human_rights_and/
06.06.2018

Kristiansand, Norge Senter for likestilling ved Universitetet i Agders 10-årsjubileum - Likestilling: I går, i dag og i morgen
Temaer for denne todagers konferansen er mangfold og inkludering, ledelse, helse, LHBTI, religion og miljø i et likestillingsperspektiv.
Konferanse
Link http://senterforlikestilling.org/event/ikonferansen-i-gar-i-dag-og-i-morgen-6-7-juni-2018/
07.06.2018 - 09.06.2018

Uleåborg, Finland Save the date: XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Uleåborg
Konferensteman: Kris
Call for papers öppnas i augusti 2017
Konferanse
 
20.08.2018

Dublin, Ireland 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education
Mary Mitchell O’Connor, Minister of State with special responsibility for Higher Education announced that Ireland will host the 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education.

Konferanse
Link http://epws.org/10th-european-conference-gender-equality-higher-education/
12.09.2018

Göttingen, Germany The 10th European Feminist Research Conference
The overall theme of the conference is "Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies and Dispossessions". We invite contributions from any discipline and are open to a diverse array of feminist, gender and queer approaches.
Konferanse
Link https://express.converia.de/frontend/index.php?sub=172
11.10.2018

Amsterdam, Netherlands STEM Equality Congress
Join the most influential thought leaders in equality and diversity for 2 days of inspiring speakers, pertinent case studies, networking and knowledge collaboration, addressing the intersectionality of equality, diversity and inclusion in STEMM globally through policy, practice and collaboration.
Konferanse
Link https://stemmequality.com/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no