Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til Enkelt søk
Søk i tekst
Sted:
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
20.11.2017 - 21.11.2017

Copenhagen, Danmark Workshop on Feminism, Activism, Writing
The workshop brings together issues of (feminist) activism and (scholarly) writing in order to discuss the future of feminism in academia.
Kurs
 
20.11.2017
kl. 17:00-20:00

Oslo, Norge Seminar: Innvandrermann, på helsa løs?
Søkelys på menn med innvandrerbakgrunn og deres helse. Hva er utfordringene? Hva bør vi gjøre?
Seminar
Link http://www.nakmi.no/kurs-og-arrangementer/2017/seminar-om-innvandrermenn-og-helse.html
21.11.2017
kl. 14:15-16:00

Oslo, Norge Daniel Miller: "Why We Post"
Is our privacy threatened by social media? Are we losing the ability to concentrate? Daniel Miller is a Professor in Anthropology at the University College London (UCL) and will present the findings from his Project "Why We Post".
Seminar
Link http://www.sv.uio.no/sai/english/research/news-and-events/events/guest-lectures/2017/why-we-post-the-anthropology-of-social-media.html
22.11.2017

Aalborg, Danmark Gender, Power and Identity - In a Local and Global Perspective
The PhD course is held in collaboration between the Doctoral School of Social Sciences, AAU and The Doctoral School of Social Sciences and Business.
Forskerkurs
Link http://www.soc.aau.dk/Ny+Ph.d.+forside/kurser/vis-kursus/gender--power--and-identity---in-a-local-and-global-perspective.cid319466
23.11.2017
kl. 09:00-17:00

Oslo, Norge Utdanning for likestilling og integrering
Årets konferanse setter søkelyset på muligheter og utfordringer knyttet til det å tilegne seg kunnskap og ta selvstendige valg hva gjelder utdanning og yrkesretning for minoritetskvinner i Norge.
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/1995388554012627/?active_tab=about
23.11.2017

Jyväskylä, Finland Gender Studies Conference 2017: Genders through time
The annual Finnish gender studies conference Genders through time will be organized at the University of Jyväskylä on 23rd- 25th of November 2017 in collaboration between the University of Jyväskylä and the Association for Gender Studies in Finland (SUNS).
Konferanse
Link https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017/english/English%20main
23.11.2017 - 24.11.2017

Uppsala, Sverige Exhausted Women - Exhausted Welfare
The conference will raise questions as:
to what extent do religious communities mirror society with regard gender and welfare?
Konferanse
Link http://www.crs.uu.se/digitalAssets/36/c_36283-l_3-k_call-for-papers_ewew.pdf
27.11.2017

Oslo, Norge Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Hvordan påvirker innvandring det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge? Og hvordan endrer arbeidsgivere synet på hvem som er den beste til å utføre jobben når nye grupper kommer til?
Seminar
Link http://www.samfunnsforskning.no/core/aktuelt/arrangementer/innvandring-og-det-kjonnsdelte-arbeidsmarkedet.html?utm_source=CORE-liste&utm_medium=email&utm_campaign=c24e8d9cd3-EMAIL_2017_27nov&utm_term=0_fe696f07f8-c24e8d9cd3-200332621
28.11.2017

Bodø, Norge Strategi for etablering av kjønnsforskningssenter/nettverk
Forskningsnettverket KeL inviterer til lunsj-til-lunsjseminar på campus Bodø.
Målgruppe: Forskere og stipendiater ved alle fakultet og campuser på universitetet som forsker/har interesser innenfor de nevnte temaene.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1985712021750965/
28.11.2017
kl. 15:00-16:00

Oslo, Norge Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett»
Populærkulturer, enten det er russefeiring eller mannlige pop-ikoner, tenderer mot å opphøye maskulinitetsidealer som seksualiserer og krenker kvinner. Hvorfor er det sånn? Hvordan skal vi forstå kvinneundertrykkende uttrykk i populærkulturen og konsumet av disse uttrykkene?
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/501244640258174/
29.11.2017
kl. 18:00-20:00

Oslo, Norge Fagseminar: Menn og spiseforstyrrelser
Hvordan utarter spiseforstyrrelser blant menn seg? Og hva tenker de selv om hvordan de blir møtt i helsevesenet og i samfunnet forøvrig? Seminaret er en del av prosjektet; Spiseforstyrrelser - en kvinnelidelse?
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/481054945614349/
29.11.2017

Oslo, Norge Gay Marriage & LBTQI Rights at the European Human Rights Court
Welcome to the fourth seminar in Queer seminars/Skeiv seminarrekke with Claire Poppelwell-Scevak (Pluri Courts, Faculty of Law, UiO / PhD candidate, University of Ghent): Same-sex marriage and LHBTQI rights at the European Court on Human Rights.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/gay-marriage---lbtqi-rights-at-the-european-human-.html
29.11.2017
kl. 09:30-16:45

Trondheim, Norge Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurset er åpent for fastleger, leger i utdanning, spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer og andre interesserte leger.
Kurs
Link https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/overvekt-i-svangerskap-og-fodsel-2017-11-29
29.11.2017
kl. 08:30-16:00

Oslo, Norge Konferanse: Hva gjør vi med volden?
Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som arrangeres i Oslo 29. november.
Konferanse
Link http://www.hioa.no/Hva-skjer/Konferanse-Hva-gjoer-vi-med-volden
30.11.2017 - 01.12.2017

London, Europeisk Queer Localities
This conference celebrates recent work on LGBTQ histories beyond the metropole and draws it in comparative perspective.
Konferanse
 
30.11.2017
kl. 09:30-12:00

Oslo, Norge Kjønn, likestilling og helse - i et minoritetsperspektiv
Enhet for mangfold og integrering (EMI) i samarbeid med Reform - ressurssenter for menn, inviterer til workshop om gutter, menn, likestilt foreldreskap og helse i et minoritetsperspektiv.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/143416293082258/
06.12.2017
kl. 12:00-16:00

Oslo, Norge Forskning, formidling, forandring
Festseminar for Beatrice Halsaa, professor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/forskning-formidling-forandring.html
07.12.2017
kl. 13:00-15:00

Oslo, Norge Nordic Women in Film. Lansering av nettportal
Nettsida NORDIC WOMEN IN FILM er eit samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Svenska Filminstitutet og Københavns universitet. På dette seminaret vil blant anna den nye nettsida bli presentert.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/170389936874726/
13.12.2017
kl. 16:15-18:00

Oslo, Norge Kjønnsinkongruens og pubertetsutsettende behandling
Velkommen til femte og siste seminar i Skeiv Seminarrekke denne høsten. Reidar Schei Jessen skal snakke om sin hovedoppgave i psykologi fra UiO (2016).
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/kjonnsinkongruens-og-pubertetsutsettende-behandlin.html
14.12.2017 - 15.12.2017

Hannover, Germany Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies
his conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity.
Konferanse
Link http://www.hsozkult.de/event/id/termine-33744
19.02.2018

Ghent, Belgium Managing, Researching, and Enabling  Respectful Sexual Conduct in Higher Education 
A two‐day workshop organised by 
ANSER -
Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy
INSEP -
International Network for Sexual Ethics and Politics
Konferanse
Link https://gallery.mailchimp.com/b191e660f005d37f84a4e431d/files/fb662b25-9d0e-4dc6-830a-bf3c7e04ec1a/CFP_MRE_Consensual_Sex_in_the_Academy_Final_1.pdf
18.04.2018 - 20.04.2018

Tampere, Finland Course and Workshop on Gender, work and transforming organizations
The course is meant for Masters Students, Doctoral Students, and Postdoctoral Researchers. The maximum number of all participants is 25.
Kurs
Link https://coursepages.uta.fi/nordwit1/
20.04.2018

Geneva, Switzerland Gendering Humanitarian Knowledge: Global Histories of Compassion from the Mid-Nineteenth century to the Present
We invite scholars to think about the notion of humanitarian knowledge in a multidisciplinary way, by combining perspectives such as gender history, the histories of emotions and the body, literary and visual culture studies, global health history, as well as the history of institutions and their agents.
Seminar
Link http://www.hsozkult.de/event/id/termine-35124
05.05.2018 - 06.06.2018

Tromsø, Norge Conference: Music and Gender in Balance
Researchers from all academic disciplines researching music and musical culture are invited to discuss these questions theoretically, methodologically, pedagogically, and artistically.
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/129206074338648/?active_tab=about
24.05.2018

Prague, Czech Republic ICCGFR 2018: 20th International Conference on Culture of Gender and Feminist Research
The conference brings together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Culture of Gender and Feminist Research.
Konferanse
Link https://waset.org/conference/2018/05/prague/ICCGFR
04.06.2018

Bologna, Italy Intersex Social Sciences: Activism, Human Rights, and Citizenship
his 2-day conference provides a multi-disciplinary forum for the further development of social science approaches to Intersex and Variations of Sex Characteristics.
Konferanse
Link https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/criss/events/intersex_social_sciences_activism_human_rights_and/
07.06.2018 - 09.06.2018

Uleåborg, Finland Save the date: XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Uleåborg
Konferensteman: Kris
Call for papers öppnas i augusti 2017
Konferanse
 
12.09.2018 - 15.09.2018

Göttingen, Germany European Feminist Research Conference
ATGENDER invites you to the 10th edition of the European Feminist Research Conference!
Konferanse
Link https://atgender.eu/activities-2/european-feminist-research-conferences/
11.10.2018

Amsterdam, Netherlands STEM Equality Congress
Join the most influential thought leaders in equality and diversity for 2 days of inspiring speakers, pertinent case studies, networking and knowledge collaboration, addressing the intersectionality of equality, diversity and inclusion in STEMM globally through policy, practice and collaboration.
Konferanse
Link https://stemmequality.com/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no