• Description
  • Date
  • Info
Väitös: The Brothers and Sisters of the Ozu Family: Constructing Family Roles and Social Dynamics in the Post-War Films of Ozu Yasujirô 1947-1962
FM Topi Timonen esittää väitöskirjansa ”The Brothers and Sisters of the Ozu Family: Constructing Family Roles and Social Dynamics in the Post-War Films of Ozu Yasujirô 1947-1962” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 31.08.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Aava-sali, Arcanuminkuja 1, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Jaakko Seppälä (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Salmi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kulttuurihistoria.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Tämä väitöskirja käsittelee japanilaisen elokuvantekijän Ozu Yasujirôn (1903–1963) toisen maailmansodan jälkeisiä elokuvia. Se keskittyy perhe- ja sukupuoliroolien esitystapaan niissä viidessätoista filmissä, jotka Ozu ohjasi vuosien 1947 ja 1962 välillä. Sodanjälkeiset vuosikymmenet näyttäytyvät siinä ajanjaksona, jolloin japanilainen yhteiskunta todisti laajamittaisia muutoksia perhe- ja sukupuolirooleissa. Tutkimus korostaa elokuvan roolia yhteiskunnallisessa myllerryksessä.

Väitöskirja tutkailee ensinnäkin tapoja, joilla Ozun elokuvien perheet rakentuvat, ja toiseksi sitä, millaisia arvoja, asenteita ja ajatuksia kuvauksen kautta välitetään. Kaikkiaan väitöskirja koostuu yhdeksästä luvusta, jotka yksityiskohtaisesti pureutuvat erilaisiin sosiaalisiin rooleihin ja elämäntilanteisiin, jotka Ozun elokuvissa toistuvat sekä abstraktimpiin aiheisiin, jotka temaattisesti muovaavat filmien sisältöä. Keskeinen tutkimusmetodi on elokuvien vertailu ja niiden sisällön suhteuttaminen toisiinsa: teos argumentoi, että vain tätä kautta voidaan saada täysi ymmärrys Ozun tuotannon punomasta yhteiskunnallisesta verkostosta.

Väitöskirja argumentoi, että elokuvalla on ainutlaatuisia kykyjä vaikuttaa tapaan, jolla sosiaaliset roolit koetaan yhteiskunnassa. Se väittää, että Ozun elokuvat ovat argumentoivampia ja poliittisempia kuin mitä on aiemmin esitetty. Teos tutkii perhe- ja sukupuolirooleja sosiaalisina konstruktioina, joita elokuvat voivat kuvastollaan ylläpitää, haastaa tai joille ne voivat esittää vaihtoehtoja. Väitöskirja esittää Ozun kykenevän näihin akteihin jopa samanaikaisesti yrityksessään vangita aikalaisyhteiskunta ja sen suunta. Keskittymällä tapoihin, joilla sosiaalisten roolien verkot luodaan ja kuinka hahmot kuvataan, väitöskirja näyttää sodanjälkeisen aikakauden merkittävyyden Japanin yhteiskunnallisessa murroksessa ja sen tärkeän roolin, jonka kulttuurituotteet näyttelivät tässä prosessissa.

Viestintä
viestinta@utu.fi
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
31.08.2024 12:00-16:00
Public defence of doctoral thesis
Turku, Finland