• Description
  • Date
  • Info
Konferens: FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies - tema: flickor och hälsa
Konferensens syfte är att ge möjlighet för flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap att presentera och diskutera sin pågående forskning inom temat flickor och hälsa.
Temat är brett och inkluderar olika aspekter av hälsa, kön, sjuklighet, kropp och sexualitet utifrån olika perspektiv.

Förhoppningen är att tillsammans fördjupa vår förståelse för många aspekter av hälsa i relation till flickor.

Doktorander och disputerade flickforskare är välkomna att presentera. Deltagande är gratis. Vi siktar på en hybridkonferens med korta presentationer (15 min) men presentationer på plats kommer prioriteras om programmet blir fullt.

Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bred bild av den forskning som pågår i Norden och ge möjlighet att hitta nya kontakter och samarbeten.
Organizer: FlickForsk | Örebro universitet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
15.10.2024
Conference
Örebro, Sweden