• Description
  • Date
  • Info
Webinar: Minoritetskvinner og arbeid- barrierer og muligheter i fremtidens arbeidsmarked?
I forbindelse med arbeidernes dag ønsker MiRA-Senteret å invitere til spennende webinar om tematikken «Minoritetskvinner og arbeid- barrierer og muligheter i fremtidens arbeidsmarked?»
Forskningen viser at yrkesdeltakelsen for minoritetskvinner er betydelig lavere enn for norskfødte kvinner. I dette webinaret vil vi gjennom faglige innspill og innlegg blant annet diskutere dagens situasjon knyttet til sysselsetting og arbeidsliv blant minoritetskvinner, samt utfordringer de møter på veien dit knyttet til kjønn, alder, digitale ferdigheter og diskriminering. Vi vil også se nærmere på offentlige instanser rolle og tiltak i sysselsetting av innvandrere, og belyse hvordan framtidens arbeidsmarked vil kunne se ut når nyere og moderne teknologiske verktøy blir endel av arbeidshverdagen, og hvilke barrierer dette kan skape for deltagelse i det norske arbeidsmarkedet for minoritetskvinner.

Organizer: MIRA-senteret
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
30.04.2024 10:00-12:00
Seminar
Zoom, Norway