• Description
  • Date
  • Info
Maksuttomat koulutukset sukupuolen moninaisuudesta ja sen kohtaamisesta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke toteuttaa vuoden 2024 aikana maksuttomia koulutuksia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ja sukupuoltaan pohtivista nuorista sekä heidän kohtaamisestaan. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti opiskeluhuollon ammattilaisille ja näihin ammatteihin opiskeleville. Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä.
Koulutus tarjoaa valmiuksia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sukupuoltaan pohtivien nuorten sensitiiviseen kohtaamiseen ja tukemiseen voimavarakeskeisesti. Sukupuolta ja sen moninaisuutta käsitellään ajantasaisen ja tutkitun tiedon valossa. Koulutuksessa tehdään katsaus sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointiin Suomessa Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella sekä tarkastellaan heidän terveyteensä liittyviä erityispiirteitä ja -tarpeita.

Koulutuksen tavoitteena on, että ammattilainen:

- tuntee sukupuolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten terveyteen liittyviä erityispiirteitä ja -tarpeita
- osaa kohdata sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret sensitiivisesti ja tukea heitä voimavaralähtöisesti
- saa valmiuksia kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa inklusiivisemmaksi

Kohderyhmä:

- Ensisijaisesti opiskeluhuollon ammattilaiset ja näihin ammatteihin opiskelevat
- Myös muut nuoria kohtaavat perusterveydenhuollon ammattilaiset

Toteutus:

- Koulutuksen vuodelle 2024 voi tilata oheisella lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/s/moninaisuuskoulutukset
- Koulutus voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tai etänä (esim. Teams).
- Koulutus räätälöidään organisaatiokohtaisesti. Koulutuksen kesto ja tarkempi sisällöllinen fokus voidaan sopia yhdessä. Suositus on, että tilattava koulutus on minimissään yhden (1) tunnin kestoinen. Koulutus on mahdollista myös tilata esimerkiksi koko päiväksi tai useammaksi lyhyemmän koulutuksen sarjaksi, riippuen tilaajaosapuolen tarpeesta ja aikataulusta.
- Minimikestoinen (1 h) koulutus toimii enemmän johdatuksena aiheeseen, kun taas pidempikestoisessa koulutuksessa voidaan syventää osaamista eri painopisteissä.

Koulutuksen järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke. Koulutuksen sisällöt on laadittu yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelua ovat tukeneet myös nuoret kokemusasiantuntijat sekä sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä.

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke toteutetaan vuosina 2023–2024 osana sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen Mielenterveysstrategian ja Itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa. Hanke kuuluu strategian osakokonaisuuteen Mielenterveyden edistäminen ja itsemurhien ehkäisy haavoittuvissa ryhmissä. thl.fi/mielenterveysstrategia

Lisätietoja:

Aino Jehkoi
erikoissuunnittelija, hankkeen projektipäällikkö
puh. 029 524 8345
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
12.12.2023 - 30.12.2023
Course
Suomi, Finland