• Description
  • Date
  • Info
Digitalisering, arbetsliv och genus
Endagskonferens arrangerad av Genusvetenskapliga kollegiet.
Användningen av digitala verktyg ökar, inte minst inom välfärdssektorn, vilket kan ha stor inverkan både på arbetets innehåll och yrkesverksammas arbetsvillkor. Digitala verktyg kan till exempel användas för att underlätta ’tråkiga’ moment i arbetet som schemaläggning, men även som kontroll och uppföljning av det utförda arbetet. Fysiska, personliga möten inom välfärdssektorn, kan idag ske digitalt. Den tekniska utvecklingen kan innebära att synen på kvinnliga och manliga yrken utmanas och omförhandlas samt påverkar kvinnors och mäns arbetsvillkor. Även andra omständigheter i arbetslivet har betydelse för kvinnors och mäns möjligheter och för jämställdheten mellan könen. Hur inverkar digitaliseringen på klass och den rasifierade ojämlikheten på olika arbetsplatser?

Keynote speakers:
- Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet och Malmö universitet
- Mia Liinason, Lunds universitet
Organizer: Malmö universitet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
25.04.2024 09:00-17:00
Conference
Malmö, Sweden