• Description
  • Date
  • Info
CERV-rahoitusohjelman haku: Sukupuolten tasa-arvo 12.12.2023 - 29.2.2024
Haun tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja perheystävällisyyttä työmarkkinoilla, hoitovastuun tasa-arvoisempaa jakautumista sekä hoitotyön arvostusta ja kyseenalaistaa perinteisinä pidettyjä sukupuolirooleja. Haulla halutaan edistää palkka-avoimuutta sekä vähentää palkkaepätasa-arvoa. Lisäksi tavoitteena on puuttua sukupuolten välisten palkkaerojen juurisyihin.
Haun painopisteet ovat:

- hoitovastuun tasapainoisemman jaon edistäminen ja sukupuoliroolien kyseenalaistaminen;
- palkka-avoimuuden edistäminen.

Eri painopisteille on määritelty erilaisia mahdollisia rahoituksella katettavia toimenpiteitä.
Hoitovastuun tasapainoisempaa jakoa ja sukupuoliroolien kyseenalaistamista koskevassa painopisteessä mahdollisia toimia ovat uusien lähestymistapojen kehittäminen hoitovastuun (ns. dual earner dual carer model) tasapainoisempaan jakoon ja sukupuoliroolien kyseenalaistamiseen, keskeisimpien sidosryhmien valmiuksien parantaminen, keskinäinen oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Palkka-avoimuuden edistämistä koskevassa painopisteessä mahdollisia toimia ovat erilaisten sukupuolineutraaleihin työnarviointeihin ja luokitteluihin liittyvien ohjeistusten, työkalujen ja tarkistuslistojen kehittäminen julkisten ja yksityisten työnantajien käyttöön sekä työehtoneuvottelujen tueksi, koulutukset em. työkalujen käyttöönotoksi, em. työkalujen edistäminen ja kehityksen seuranta.

Haun aikataulu: 12. joulukuuta 2023 – 29. helmikuuta 2024 kello 18.00
Haun kokonaisbudjetti: 10,1 miljoonaa euroa
Haun kohderyhmät: jäsenvaltioiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt, työmarkkinaosapuolet (työntekijöiden ja yritysten edustajat), työsuojeluviranomaiset, tasa-arvoelimet sekä kansalaisjärjestöt, erityisesti naisten oikeuksia ajavat järjestöt

Lisätietoa hausta Euroopan komission verkkosivuillaLinkki toiselle sivustolle. Lisätietoa hausta järjestettävistä infotilaisuuksista CERV:n tapahtumakalenterissa.

CERV-yhteyspisteen infotilaisuus hausta to 14.12. kello 10–12
Esimerkkejä viime rahoituskierroksella rahoitetuista hankkeista Euroopan komission verkkosivuillaLinkki toiselle sivustolle (sivun lopussa). Huom. haun painopisteet ovat muuttuneet merkittävästi viime hakukierroksesta.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
29.02.2024
GenderFund
Verkossa, Finland