• Description
  • Date
  • Info
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ohjaus, 3 op, verkkototeutus 22.01.2024 - 25.03.2024
Koulutus lisää ymmärrystä itsestä yhdenvertaisten ohjauspalvelujen toteuttajana sekä monimuotoisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistäjänä. Koulutus kuuluu Ohjausalan täydennyskoulutukset -kokonaisuuteen, josta voi lukea lisää www.jamk.fi/uraohjaajalle.
Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka toimii uraohjaustehtävissä:

- työllisyyspalveluissa
- Ohjaamossa
- kuntakokeilussa
- koulutusorganisaatiossa (kaikki koulutusasteet)
- kolmannella sektorilla tai
- yrityksessä

Koulutuksen sisältö:

- Johdanto tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamiseen
- Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus
- Sukupuolitietoinen ohjaus
- Monimuotoinen työelämä
- Dialogitaidot ohjauksessa

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, neljä puolen päivän mittaista koulutuspäivää verkossa sekä teemaan liittyviä omaa työtä kehittäviä välitehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä webinaareissa että oppimista tukevalla verkkoalustalla.

Koulutus toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan:

1. koulutuspäivä ma 22.1.2024 klo 12.00 - 15.30
2. koulutuspäivä ma 12.2.2024 klo 12.00 - 15.30
3. koulutuspäivä ma 11.3.2024 klo 12.00 - 15.30
4. koulutuspäivä ma 25.3.2024 klo 12.00 - 15.30

Kouluttajina toimivat Riikka Michelsson, lehtori ja Maarit Miettinen, lehtori, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
18.12.2023
Course
Verkossa, Finland