• Description
  • Date
  • Info
Nasjonalkonferanse om likeverdig alderdom for alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn
MiRA-Senteret inviterer til norsk nasjonalkonferanse. På konferansen har vi med oss en rekke spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere fra blant annet Uppsala Universitet i Sverige, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet- NTNU, Universitet i Sør-Øst Norge og VID Vitenskapelige Høgskole Stavanger.
Konferansen vil by på både viktige kunnskapsoppdateringer og deling av fagkunnskap og viktig dialog knyttet til tema som forholdet mellom alder, kjønn og etnisitet i arbeidet for likeverdig alderdom, vold mot eldre, eldre minoritetskvinner og møte med helsetjenestene, eldreomsorg og generasjonsperspektivet og stigmatisering, diskriminering og strukturelle hindringer.

MiRA-Senteret inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse der vi sammen kan dele erfaringer og kunnskap og styrke eldre minoritetskvinners posisjon og mulighet for likeverdig deltakelse i eget liv, i samfunnet og til en likeverdig alderdom.
Organizer: MIRA-senteret
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
12.10.2023 08:30-15:30
Conference
Oslo, Norway