• Description
  • Date
  • Info
Arbetsgrupper till Jämställdhetsdagarna söks
Programmet vid Jämställdhetsdagarna har tid avsatts för arbetsgrupper som organiseras av olika aktörer. Arbetsgrupper kommer att hållas onsdagen den 11 oktober kl. 14.15—16.00. Arbetsgrupper kan organiseras både på plats i Vasa och online.

Teman som ska viktas vid urvalet av arbetsgrupper:
- jämställdhetens språk
- regionalt jämställdhetsarbete
- genus- och jämställdhetsforskning
- jämställdhet i arbetslivet

Alla arbetsgrupper måste bidra till evenemangsmålen enligt definitionen på webbsidan. Vi uppmuntrar aktörer att samarbeta, och planeringsgruppen kan också föreslå att liknande arbetsgrupper kombineras.

Ansökningsperioden för arbetsgrupper löper ut den 10 juni 2023. De arbetsgrupper som valts ut för programmet kommer att meddelas så snart som möjligt.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
17.05.2023 - 10.06.2023
-
, Finland