• Description
  • Date
  • Info
Flickor i Norden! Identitet, motstånd, aktörskap - flickors plats och sociala rörelser
Syftet med konferensen är att ge möjlighet för flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få presentera och diskutera sin pågående forskning om flickor, identitet, motstånd och aktörskap.
Vi är intresserade av hur detta sker inom ramen för sociala rörelser men temat ska tolkas brett och andra bidrag är också välkomna. Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bred bild av den flickforskning som pågår i Norden och ge möjlighet att hitta nya kontakter och samarbeten! Konferensen finansieras av Umeå universitet och FORTE.

Doktorander och disputerade forskare är välkomna att presentera. Deltagande för både presentatörer och åhörare är gratis och sker på plats eller digitalt men presentationer på plats kommer prioriteras. Preliminärt program bifogas. Inbjudan med information om anmälan för deltagande kommer i juni.
Organizer: Umeå universitet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
06.10.2023
Conference
Umeå, Sweden