• Description
  • Date
  • Info
Webinaari: Turv@verkko-hankkeen päätöstilaisuus
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä lomakkeella.
Turv@verkko-hankkeessa on tehty pioneerityötä digitaalista väkivaltaa ja verkkohäirintää kokeneiden naisten auttamiseksi vuodesta 2018 lähtien. Viisivuotinen hanke on tulossa päätökseensä vuodenvaihteessa. On aika pohtia, mitä on saatu aikaan ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.

Kehittämis- ja vaikuttamishankkeessa on lisätty tietoisuutta sukupuolittuneesta teknologiavälitteistä väkivallasta, kehitetty uudenlaisia tukipalveluita digitaalista väkivaltaa kokeneille, vaikutettu väkivallan vastaisiin rakenteisiin laajemmin yhteiskunnassa sekä julkaistu opas digitaalisesta väkivallasta parisuhteessa.

Tilaisuudessa kuullaan hankkeen tuloksista ja visioidaan yhdessä sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn tulevaisuutta. Hankkeen työntekijät kertovat Turv@verkko-palveluista auttajan näkökulmasta ja digitaalisen väkivallan seurauksista yksilölle.

Tilaisuuden keynote-puhuja on Johanna Nelles Euroopan neuvostosta, joka kertoo viime vuonna julkaistuista yleissuosituksista naisiin kohdistuvan väkivallan digitaaliseen ulottuvuuteen liittyen. Nelles johtaa Euroopan neuvoston yksikköä, joka toimii GREVIO-asiantuntijaryhmän sihteeristönä.

Tilaisuuden juontaa ja puhujia haastattelee Johanna Storck.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
02.12.2022 09:00-12:00
Seminar
verkossa, Finland