• Description
  • Date
  • Info
Kirjastoalan tasa-arvowebinaari
Yleisiä kirjastoja julkisina toimijoina velvoittaa tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaisesti viranomaisten velvoitteena on edistää kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toteutettavien tasa-arvon edistämistoimenpiteiden tulee perustua riittävän kattavaan pohjatietoon tasa-arvon tämänhetkisestä toteutumisesta.

Miten sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä toteutuu yleisten kirjastojen palveluissa ja miten sitä olisi tarpeen entisestään kehittää? Tähän kysymyksen pääkaupunkiseudun kirjastot lähtivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston tuella yhdessä etsimään vastauksia ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Ekvalitan, kanssa. Lopputuloksena syntyi kiinnostavia havaintoja, jotka halutaan jakaa koko suomalaisen kirjastokentän kanssa.

Hankkeen tulokset jaetaan ja raportti julkistetaan webinaarissa, joka pidetään 2.6.2022 klo 9-12. Webinaarin on tarkoitus jakaa tulosten ohella myös selvitystä tehtäessä kertyneitä oivalluksia ja näkökulmia, joista voisi olla muille kirjastoille apua niiden tasa-arvotyössä.

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa https://link.webropol.com/s/tasa-arvowebinaari viimeistään 27.5. mennessä – ilmoittautuneille lähetetään webinaarin seurantalinkki sekä webinaarin jälkeen linkki julkaistuun selvitysraporttiin. Osallistujilla on mahdollisuus kysymiseen ja kommentointiin chatin välityksellä.

Ohjelma

9:00 Tervetulosanat, Ritva Nyberg, kirjastopalveluiden johtaja, Espoo
9:10 Videotervehdys, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
9:20 Hankkeen taustasta ja lähtökohdista, Jaakko Tiinanen
9:35 Selvityksen toteutuksesta ja tuloksista, Malin Gustavsson, Ekvalita
10:35-10:50 Jaloittelutauko
10:50 Mikä kehittyy/kehittyi Kauniaisissa ja Espoossa?, Maria Grundvall ja Jaakko Tiinanen
11:00 Kulttuurin- ja sukupuolentutkijan näkökulmia teemaan, yliopistonlehtori, dos. Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto
11:45 Kiitos ja mahdolliset loppukysymykset
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
02.06.2022 09:00-12:00
Seminar
Verkossa, Finland