• Description
  • Date
  • Info
Disputation: Adaption av flickskap
18.6.2021 kl. 13:00
FM Laura Leden disputerar 18.6.2021 kl. 13 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Adaption av flickskap – Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965" (Adaption of Girlhood: Norm-Confirming and Norm-Breaking in Girls' Books Translated from English to Swedish and Finnish between 1945–1965). Disputationen äger rum i Live stream.

Opponent är docent Mia Österlund, Åbo Akademi, och kustos är professor Ebba Witt-Brattström.

Doktorsavhandlingen publiceras i serierna Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet. Tryckta exemplar av avhandlingen kan köpas för tryckpris genom att kontakta författaren.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda.

Organizer: Helsingfors universitet
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
18.06.2021 13:00
Public defence of doctoral thesis
Live stream, Finland