• Description
  • Date
  • Info
Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling?
Kvinner fra samiske samfunn har vært temmelig usynlige i historieskrivinga. Nå ser vi en økende interesse for både samisk historie og kvinnehistorie. På denne digitale halvdagskonferansen inviterer Kilden, Senter for samiske studier og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT til kunnskapsdeling og refleksjon om samiske kvinners plass i historisk forskning og formidling, med deltakere på tvers av grenser og fag.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
04.02.2021 13:00-15.30
Conference
Tromsø, Norway