• Description
  • Date
  • Info
Queerseminarium: Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar
Vilken betydelse den digitala utvecklingen har haft för hbtq-personer? Hur hänger digitala och geografiska rum ihop och hur påverkar de varandra?
Evelina Liliequist disputerade i etnologi 24 april 2020 vid Umeå universitet. Hon är numera anställd som förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet.

Evelina Liliequists avhandling undersöker vilken betydelse den digitala utvecklingen har haft för hbtq-personer, med norra Sverige som utgångspunkt. I avhandlingen ges empiriska exempel på hur användningen av digitala miljöer upprättar betydelsefulla förbindelser mellan människor och rum, både digitalt och geografiskt. Ett centralt resultat i avhandlingen är att internetanvändningen handlar om mer än bara nätet i sig – vad som först skulle handla uteslutande om digitala miljöer kom ganska snabbt att handla om hur digitala och geografiska rum hänger ihop och påverkar varandra. Därtill har även den digitala teknologins agens, i form av vad den möjliggör, begränsar, uppmuntrar till osv., betydelse för hur olika digitala miljöer används och den betydelse dessa rum tillskrivs. Digitala, geografiska, mänskliga och icke-mänskliga relationer och normsystem har alla således betydelse för i vilka riktningar queera orienteringar sker, och vilka riktningar som ens är möjliga att föreställa sig.
Organizer: Uppsala universitet
Website: https://uu.se
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
02.11.2020 16:15-18:00
Lecture
online (Zoom), Sweden
Related events
07.12.2020 16:15-18:00
online (Zoom), Sweden
Queerseminarium: Trans and Sex Change in Contemporary Iran:A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices
Zara Saeidzadeh completed her doctoral degree in Gender Studies at Örebro University in 2020. In her doctoral thesis, she examines the lives of trans people who undergo sex-change surgery in Iran from a socio-legal perspective. She now teaches and works as a researcher in Gender Studies at Örebro University. She is also a research associate at Simone de Beauvoir Institute, Concord.
Read more
Lecture