• Description
  • Date
  • Info
På samma linjes slutseminarium
24.11.2020 kl. 10-16
På samma linje bjuder in till slutseminarium 24.11.2020 kl.10-16. Välkommen med!

Under seminariet har du möjlighet att ta del av projektets resa mot en mer jämställd, normmedveten och inkluderande idrotts- och ungdomsverksamhet. Resultat, samarbeten samt konkreta verktyg och metoder som utvecklats under projektets gång presenteras. Dagen kommer att vara fylld av inspiration, idéer och erfarenhetsutbyte för alla som vill vara en del av en mer modern och jämställd idrotts- och ungdomsverksamhet.

Programmet består av sex block:

Resan mot en mer jämställd idrott
Ökad kompetens inom idrott
Att stödja i god tid
Öppna upp för mångfald
Hur fortsätter arbetet för jämställdhet?
Jämställdhetsgärningar uppmärksammas

Anmäl dig senast den 17.11.2020.

I samband med anmälan kan du nominera en person eller förening som konkret arbetar för en mer jämställd och inkluderande idrottsverksamhet. Lägg till en motivering på vilket sätt aktören förtjänar uppmärksammas, detta kan vara en åtgärd, metod eller särskilt engagemang.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
24.11.2020 10:00-16:00
Seminar
, Finland