• Description
  • Date
  • Info
Barnløshet og assistert befruktning: refleksjoner rundt embryoets status og den reproduktive kroppen
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo arrangerer seminar om barnløshet og assistert befruktning.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
29.04.2020 14:00-16:00
Seminar
Oslo, Norway