• Description
  • Date
  • Info
Menneskehandelkonferansen 2019
ROSA-prosjektet inviterer til en nasjonal konferanse om menneskehandel. Konferansen skal være en møteplass for aktører på menneskehandelfeltet og en arena for læring, utvikling og samarbeid.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
14.11.2019 - 15.11.2019 12:00-16:00
Conference
Oslo, Norway