• Description
  • Date
  • Info
Hva vet vi om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?
Det finnes mye kunnskap om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på et aggregert, nasjonalt nivå. Men hva vet vi om hva det er i den enkelte virksomhet som bidrar til å oppretteholde kjønnsskiller, og hva som kan bidra til å skape endring?
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.08.2019 10:00-10:25
Seminar
Arendal, Norway