• Description
  • Date
  • Info
Holdninger til likestilling, diskriminering og hatprat
For første gang er det gjennomført en studie om nordmenns holdning til likestilling, diskriminering og hatprat på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. Barne-, ungdoms- og likestillingsdirektoratet inviterer til rapportlansering.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
20.05.2019 09:00-10:30
Meeting
Oslo, Norway