• Date
  • Location
  • Description
  • Type
27.05.2015 - 30.12.2015
Kvindemuseet, Aarhus, Denmark
Udstilling: FRED
Kvindernes Internationale Liga
for Fred og Frihed 1915 - 2015
Read more
-
04.09.2015 - 05.09.2015
Wrocław, Poland
Focus on Fathers: Fatherhood in contemporary discourse
Focus on Fathers is an international academic conference which aims to discuss contemporary visions of fatherhood in various modern media.
Read more
Conference
06.09.2015 - 09.09.2015
Belfast, European
European Conference on Domestic Violence
Abstract submission: 1st June 2014 – 10th January 2015
Early bird registration available until 29th May 2015
Read more
Conference
07.09.2015 10:00-16:00
Oslo, Norway
Resultater fra Mammografievalueringen
Velkommen til nasjonal konferanse om resultatene fra den forskningsbaserte evalueringen av det norske Mammografiprogrammet. Konferansen arrangeres i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.
Read more
Conference
08.09.2015 - 09.09.2015
Stockholm, Sweden
Leda och styra för hållbar jämställdhet: Räddningstjänst
Leda och styra för hållbar jämställdhet är en grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbeten som omfattar 2+1 dagar. Utbildningen ges med sex olika inriktningar, bland annat Räddningstjänst.
Read more
Lecture
09.09.2015 - 11.09.2015
Leeds, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Feminist and Women's Studies Association (FWSA) Conference. Everyday Encounters with Violence: Critical Feminist Perspectives
This three-day conference aims to create an inclusive and supportive
space for scholars at all career levels to come together in a supportive
environment to engage in critical feminist perspectives on violence.
Read more
Conference
09.09.2015 16:00
Helsinki, Finland
Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen -keskustelutilaisuus
WoM Oy ja Naisjärjestöjen keskusliitto järjestävät yhteistyössä keskustelutilaisuuden kuntien tasa-arvotyön kehittämisestä 9.9.2015 klo 16.
Read more
Seminar
09.09.2015 09:30-13:00
Luleå, Sweden
Regional jämställdhetsdag 2015
Under dagen får ni ta del av det jämställdhetsarbete som framgångsrikt bedrivits runt om i länet av
organisationer, näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner.
Read more
Conference
12.09.2015 12:00
Turku, Finland
Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita
Lauantaina 12. syyskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Mona Mannevuon väitöskirja Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita (Affect Factory: Rationalization of Labour in Historical Continuums).
Read more
Public defence of doctoral thesis
13.09.2015 09:00-16:30
Göteborg, Sweden
Hållbar tillväxt - med jämställdhet som motor
Under konferensen "Hållbar tillväxt - med jämställdhet som motor" kommer Winnet Västra Götaland och andra resurscentrum presentera metoder och intressanta förslag på hur företag, organisationer och kommuner kan arbeta systematiskt för att öka jämställdhet, tillväxt och utveckling.
Read more
Conference
iCal export  rss-icon RSS export