• Date
  • Location
  • Description
  • Type
01.09.2014 - 31.01.2015
Luleå, Sweden
Doktorandkurs i deltagande genusforskning vid Luleå tekniska universitet hösten 2014: "Deltagande forskning i praktik och teori
Välkommen till en doktorandkurs om deltagande forskning i praktik och teori! Kursen lär dig mer om hur gemensamma forskningsprocesser kan genomföras i nära samverkan mellan forskare och samhälle, med avstamp i praktiska erfarenheter från det flertal projekt som genomförts vid Luleå tekniska universitet. Kursen reder ut de olika teoretiska inriktningar som ryms inom paraplybegreppet ’deltagande forskning’ inklusive den inriktning som handlar om genus och jämställdhet. Dessutom diskuteras olika sätt att bedöma de resultat som skapas ur denna typ av forskning.
Read more
PhD-course
29.01.2015
Oslo, Norway
Seminar
29.01.2015 13:00-15:00
Stavanger, Norway
Norske helter. Maskulinitet, sport og populærkultur
Forskere fra kjønnsforskningsmiljøet ved UiS vil presentere sin forskning på feltet. Nærmere program kommer. Arrangementet er åpent for studenter, ansatte ved UiS, forskere og andre som er interesserte.
Read more
Seminar
29.01.2015 16:00-18:00
København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), Denmark
Lecture
30.01.2015 08:30-15:30
Oslo, Norway
Jakten på kvinnebonden: Hvem skal gi ansikt til kvinner i landbruket?
I Norge utgjør kvinneandelen i landbruket kun 14 prosent, dette til tross for en likestilt odelslov og like rettigheter for kvinner og menn. Hvordan kan vi øke rekruttering av kvinner til landbruket? Hvilke tiltak og virkemidler skal til for at kvinner velger landbruk? Hvem har ansvar for å fremme det likestilte landbruket?
Read more
Conference
01.02.2015
Osaka, Japan
The Fifth Asian Conference on Cultural Studies 2015
This international and interdisciplinary conference will again bring together a range of academics and practitioners to discuss new directions of research and discovery in Cultural Studies.
Read more
Call for papers
01.02.2015
Trondheim, Norway
Glasstaket: Metaforen og mekanismene
I samarbeid med forskere ved NTNU arrangerer ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning åpne forelesninger, debatt og forskerworkshop om metaforen "glasstak" og mekanismene den brukes til å beskrive.
Read more
Call for papers
01.02.2015
Oslo, Norway
Sociology of Law/Socio-legal Studies Conference 2015
The conferance welcomes studies on the emergence of transnational law, the interaction between domestic and trans- and international law and its implications for late modern societies.
Read more
Call for papers
01.02.2015 - 01.02.2018
Glasgow, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
PhD Research Project Opportunity- Ageing in sport: Challenging women’s invisibility
This PhD studentship would fill a gap in knowledge about the role played by sport, historically but also throughout the lifecourse of current cohorts of older women, in shaping how we understand women’s ageing.
Read more
PhD-course
02.02.2015
Oslo, Norway
Rapportlansering: Krisesentertilbudet i kommunene
Bufdir lanserer en ny evalueringsrapport fra NOVA, HiOA om kommunenes implementering av krisesenterloven. Har krisesentertilbudet utviklet seg i tråd med lovens krav og har loven virket etter sin hensikt? Bufdir lanserer samtidig en veileder til krisesenterloven.
Read more
Seminar
iCal export  rss-icon RSS export