• Description
  • Date
  • Info
Førstekonsulent/rådgiver
Likestillings- og diskrimineringsombudet søker en kandidat til Tilsynsavdelingen, som har et særlig ansvar for å følge utviklingen og fremme likestilling for grunnlagene kjønn, etnisitet og funksjonsevne på alle samfunnsområder.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
28.03.2019
GenderJob
Oslo, Norway