• Description
  • Date
  • Info
Kroppen i teori och praktik
Forskarkursen
Kroppen i teori och praktik/The Body in Theory and Practice (7,5 hp)
erbjuds till våren, vt-19, av genusvetenskap på Stockholms universitet.
Den går nu att söka, se info i länkarna nedan. Den kommer att ges helt eller delvis på engelska, beroende på vilka som söker.
Period: VT19, prel. vecka 12-15 (18/3 – 12/4)
Vi är och har en kropp, och därför har teorier kring kroppslighet handlat om att både vara och att göra. Frågan om varat kan sägas börja ”inifrån” och berör forskningsfält som fenomenologi och psykoanalys, medan frågan om att göra kropp istället börjat ”utifrån” och snarare anlagt semiotiska och ideologikritiska perspektiv.
Kursen kommer dock att söka problematisera denna uppdelning, liksom tidigare gjorts med den historiska uppdelningen i kropp och själ, och söka överskrida den genom att fokusera teoretiska begrepp som process, liminalitet, performativitet och den levda kroppen, samt fördjupa nyare teoribildningar som posthumanism och cripteori. Genusperspektivet kommer att vara genomgående i kursen, som förutom inom fakultetens ram ges i samarbete med Genusakademin. Olika aspekter av den könade kroppen i relation till teori och praktik blir centrala i diskussionerna kring trans*, funktionalitet, materialitet och förhållandet till den Andra.
Organizer: Stockholms universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.11.2018
PhD-course
Stockholm, Sweden