• Description
  • Date
  • Info
Vilka är de sista kliven mot jämställdhet i arbetslivet i Norden
Tid: Onsdag 18.7 kl. 13:00-14:00
Plats: Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg
Jämställd lön? Ytterligare lösningar för delad barnomsorg? Delat ansvar för gratis hemarbete? Könsfördelning på olika branscher? Arbetskontrakt? Integration av utrikesfödda kvinnor i arbetslivet?
Allt detta tänkte vi att vi har koll på - men det vi inte visste var att vi faktiskt fortfarande kämpar också med trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. #metookampanjen gjorde oss uppmärksamma på att vi behöver ta de sista kliven, men hur?
Samtalet kommer att ta en utgångspunkt i en rapport om kvinnors delaktighet i arbetslivet.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 1960-talet fört en aktiv politik för att få både kvinnor och män att delta fullt ut i förvärvslivet. Utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet för mammor och pappor och flexibla arbetsplatser har lett till att i snitt 76 procent av kvinnorna i Norden förvärvsarbetar.
I en ny rapport undersöker OECD, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, vilken effekt denna politik haft på tillväxten, och vad länderna skulle vinna på att ytterligare förbättra jämställdheten.

Talare: jämställdhetsexpert Malin Gustavsson, riksdagsledamot Eva Biaudet, riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet Juhana Vartiainen och lantrådet Katrin Sjögren. Moderator: Anna Jungner-Nordgren
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
18.07.2018 13:00-14:00
-
Pori, Finland