• Description
  • Date
  • Info
Våldsprevention 2017 - Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld
En konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Konferensen riktar sig till dig som fattar beslut om, eller arbetar med, unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.
Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. Under konferensen presenteras olika perspektiv på, kunskap om och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi bjuder dessutom på möjlighet till erfarenhetsutbyte och framåtblickande från unga själva, professionella och politiker.

Sista anmälningsdag är 13 november 2017.
Organizer: Sveriges Kommuner och Landsting
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
07.12.2017 - 08.12.2017
Conference
Stockholm, Sweden