• Description
  • Date
  • Info
Økt kunnskap om kropp og seksuell helse det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep
Ny forskning fastslår at 1 av 5 kvinner i Norge har vært utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. Halvparten før fylte 18 år.
MiRA-Senteret får over 14 000 henvendelser årlig, herav kvinner og unge jenter som har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep, som trenger råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. Eller har spørsmål knyttet til kropp og seksuell helse. Samt hjelpeapparatet som også ønsker mer kunnskap om hvordan møte utsatte med minoritetsbakgrunn. I februar lanserte Senteret en ny rapport: «Min stemme! Økt kunnskap om kropp og seksuell helse-det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep». Bakteppet for rapporten handlet om å få innsikt i hvilke kunnskapsbehov og utfordringer minoritetskvinner og unge jenter selv opplever knyttet til seksuell helse og grensesetting.

I dette webinaret vil vi trekke frem funn fra rapporten «Min stemme!», samtidig som vi vil trekke parareller fra ny forskning på området, og gi råd og tips til hvordan hjelpeapparatet kan møte unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn utsatt for vold og overgrep.

Det er gratis å delta på webinaret.
Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte.

Send påmelding til radgiver@mirasenteret.no innen tirsdag 28.mars.
Organizer: MIRA-senteret
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
29.03.2023 13:00-14:00
Seminar
Zoom, Norway