• Description
  • Date
  • Info
Call for Proposals: Nordisk jämställdhetsfond, årlig utlysning 2023
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.
Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.
Organizer: NIKK | Nordiska ministerrådet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
01.03.2023 - 03.04.2023 -23:59 CET
Call for papers
, Nordic