• Description
  • Date
  • Info
CfP: Tidskrift för genusvetenskap på temat Genus, arbete och plats
Till temanumret söker vi artiklar som på olika sätt kombinerar de tre perspektiven genus, arbete och plats, baserat på argumentet att genuskodning av arbete, organisation och plats måste förstås som en enhet för en djupare förståelse för arbetslivets genusrelationer.
Vi välkomnar särskilt artiklar som belyser dessa frågor ur intersektionella perspektiv. Se närmare beskrivning av temat på TGVs hemsida (länk nedan).

Temanumrets gästredaktörer är Lena Grip, kulturgeograf vid Karlstads universitet & Ulrika Jansson, arbetsvetare och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

TIDSPLAN
• Abstract (300 ord) och en kort biografisk not (75 ord) skickas till temanumrets redaktörer Lena Grip (lena.grip@kau.se) och Ulrika Jansson (ulrika.jansson@genus.gu.se) senast den 12 december 2022.
• Svar om artikelförslaget accepteras meddelas: 21 december 2022.
• Deadline för fullständiga artiklar för gästredaktörernas interna granskning: 31 mars 2023.
• Deadline för fullständiga artiklar för extern granskning: 30 april 2023.
• Planerad publikation i TGV: första halvan av 2024
Organizer: Tidskrift för genusvetenskap
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
12.12.2022
Call for papers
, Sweden