• Description
  • Date
  • Info
Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa: Perhesuhteet ja sukupuolten tasa-arvo sosiaaliturvauudistuksessa
Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean kaikille avoin seminaari.

Aika: 13.12.2022 klo 14–16
Paikka: suora verkkolähetys Tiedekulmasta
Perhetilanne vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksien määräytymiseen eri tavoin. Perhesuhteet ja sukupuolten tasa-arvo kytkeytyvät keskeisesti myös lasten hoivaan ja elatukseen. Tässä seminaarissa sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenet paneutuvat hoivan, tasa-arvon ja työllisyyden kysymyksiin pienten lasten perheissä. Lisäksi keskustellaan siitä, mikä on perheen rooli tulevaisuuden sosiaaliturvassa.

Ohjelma:

Avauspuheenvuoro, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Keskustelu 1: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä

Elokuussa voimaan tulleella perhevapaauudistuksella pyritään tasaamaan pienten lasten vanhempien välisiä hoivavastuita ja lisäämään sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Uudistus ei ulottunut lastenhoidon tukiin, joilla on merkittävä vaikutus lastenhoitoon ja ansiotyön tekemiseen sekä erityisesti naisten työuriin. Tuleeko sosiaaliturvauudistuksella tavoitella pienten lasten vanhempien työllisyyden lisäämistä ja jos, niin millä keinoin? Mitä vaikutuksia mahdollisilla uudistuksilla olisi lapsiperheiden arkeen ja sukupuolten tasa-arvoon?

Keskustelemassa kansanedustajat Tarja Filatov sdp., Harry Harkimo liik., Katri Kulmuni kesk., Arto Satonen kok.

Johdatus aiheeseen: Tapio Räsänen, tutkija, Kela

Keskustelu 2: Tulevaisuuden sosiaaliturva – Perheen ja sukupuolten tasa-arvon merkitys tulevaisuuden sosiaaliturvassa

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on otettava kantaa siihen, miten vastuu, elatus ja huolenpito jakautuvat yksilön, perheen ja yhteiskunnan välillä. Sosiaaliturvan tulisi myös kohdella erilaisia perheitä yhdenvertaisesti ja vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa. Kuinka suuri vastuu perheille kuuluu jäsentensä toimeentulosta nyt ja tulevaisuudessa? Voiko sosiaaliturvalla lisätä sukupuolten tasa-arvoa eri perhetilanteissa? Miten sosiaaliturvauudistus voisi edistää naisten taloudellista itsenäisyyttä?

Keskustelemassa kansanedustajat Bella Forsgren vihr., Kaisa Juuso ps. Anna Kontula vas., Anders Norrback rkp.

Johdatus aiheeseen: Katja Repo, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Loppusanat, Pasi Moisio, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
13.12.2022 14:00-16:00
Seminar
verkossa, Finland