• Description
  • Date
  • Info
Pinnalla: Mi­ten tasa-arvo to­teu­tuu kou­lu­tuk­ses­sa?
Mik­si tiet­ty aihe on juu­ri nyt pin­nal­la? Tie­de­kul­man Pin­nal­la auttaa ym­mär­tä­mään maa­il­man ta­pah­tu­mia ja ajan­koh­tai­sia ilmiöi­tä laa­jem­min – tut­ki­tun tie­don avul­la. Oh­jel­mas­sa vaih­tu­vat asian­tun­ti­jat avaa­vat ajan­koh­tais­ten ta­pah­tu­mien taus­to­ja ja mer­ki­tys­tä. Ke­vään 2022 Pin­nal­la-oh­jel­mat teh­dään yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin Sa­no­mien kans­sa.
Kevään ylioppilaskirjoitusten tulosten julkistamisen jälkeen lukioita laitetaan perinteisesti mediassa paremmuusjärjestykseen ja tuoreiden ylioppilaiden huippusuoritukset nostetaan esille. Tänä vuonna tulokset lähetään lukioille 17.5. Samana päivänä Tiedekulman Pinnalla-ohjelmassa tarkastellaan, miltä suomalainen koulutus näyttää tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Millainen vaikutus perhetaustalla ja alueella on koulussa ja opinnoissa menestymiseen? Kenellä on mahdollisuus päätyä korkeakoulutukseen? Mitkä tekijät vaikuttavat koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen Suomessa? Miten lasten ja nuorten koulutuspolut määräytyvät?

Koulutuksen eriarvoisuudesta ja tasa-arvosta ovat keskustelemassa tutkijatohtori Heidi Huilla, erityispedagogiikan professori, varadekaani Markku Jahnukainen ja kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen. Juontaja on Helsingin Sanomien toimittaja, yliopistokirjeenvaihtaja Valtteri Parikka.

Lisätietoa ja linkki suoraan lähetykseen: https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma/pinnalla
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
17.05.2022 12:00-13:00
Seminar
Verkossa, Finland