• Description
  • Date
  • Info
Disputation: Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål
Tid: 14.01.2022 kl. 10:00
Plats: Online
Doktorand Canelia Wessman disputerar i handelsrätt med avhandlingen "Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål".
Doktorand: Canelia Wessman

Huvudämne: Handelsrätt

Avhandlingsmanuskriptets titel: Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål

Opponent och universitet: Professor Matti Skoog, Åbo Akademi

Kustos: JD, professor emeritus Niklas BruunDoktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här.

Disputationen hålls per videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk.Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.Organizer: Hanken
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
14.01.2022 10:00
Public defence of doctoral thesis
Online, Finland