• Description
  • Date
  • Info
Gemensam utveckling av digitala jämställdhetsverktyg
I den nya forskningsrapport som lanseras studeras hur digitala jämställdhetsverktyg kan utvecklas i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.
De två verktyg som studeras i rapporten - Richer Business och iGen - är avsedda att vara ett stöd för jämställdhetsinsatser i framför allt små och medelstora företag. Vid webbinariet presenteras rapporten av rapportförfattaren Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, och diskuteras med Ulf Mellström, professor vid Karlstads universitet och Paula Wennberg, jämställdhetskonsult och tidigare projektledare vid Luleå tekniska universitet, som lett verktygsutvecklingen.

Rapporten är en uppföljare till en tidigare rapport, där 27 olika digitala jämställdhetsverktyg studerats.
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.12.2021 08:30-09:30
Seminar
Luleå, Sweden