• Description
  • Date
  • Info
Miesvirtaa -loppuseminaari
Tervetuloa kaikille avoimeen Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeen loppuseminaariin 18.10. klo 10-11:30. Seminaari järjestetään Teamsissa.

Linkki seminaariin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzZTdiMzItMzdjZi00YWNiLWJmYWQtMTAwZjRkYTZiNGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%22898e3100-4f1e-4a74-ab83-5e39432354ad%22%7d.
Organizer: LAB-ammattikorkeakoulu
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
18.10.2021 10:00-11:30
Seminar
Verkossa, Finland