• Description
  • Date
  • Info
Webinaari: Normeja rikkova naiseus
Naistenkartanon ja Niceheartsin järjestämä verkkotapahtuma torstaina 11. maaliskuuta 2021 klo 18–19.30
Webinaarissa katse kohdistetaan naiseuteen ja sen moninaisuuteen. Naiseus käsitteenä linkittyy vahvasti sukupuoleen ja käsitykseemme siitä. Miten kulttuurimme suppea käsitys sukupuolesta vaikuttaa käsitykseemme naiseudesta? Sukupuolinormit määrittävät ”oikeanlaisen” naiseuden: sukupuolen ilmaisun, kehollisuuden, seksuaalisuuden ja roolit, joita naisilla voi yhteiskunnassamme olla.

Samalla normit sulkevat ulos kaikki muut, jotka eivät niihin mahdu, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset. Tiukat normit vaikuttavat kuitenkin ihan kaikkiin, myös enemmistöihin. Sukupuolinormit eivät onneksi ole muuttumattomia. Tiedostamalla, kyseenalaistamalla ja purkamalla niitä saa jokaisen omanlainen naiseus tilaa olla, kasvaa ja ilmetä moninaisin, ainutlaatuisin tavoin.

Puhujana Marita Karvinen, Setan koulutusasiantuntija ja valtiotieteiden tohtori, sosiaaliantropologi.

Linkki: https://zoom.us/j/98526006984
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
11.03.2021 18:00-19:30
Seminar
, Finland