• Description
  • Date
  • Info
Den nasjonale likestillingskonferansen 2021
Koronakrisen har hatt flere negative konsekvenser for likestillingen. Krisen og tiltakene forsterker eksisterende utfordringer, men kommer også nye til syne? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til den nasjonale likestillingskonferansen 2021 med koronapandemien som tema.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
03.03.2021 09.00-13.00
Conference
, Norway