• Description
  • Date
  • Info
Et barnløshetsparadoks?
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo inviterer til digitalt seminar om forholdet mellom vår tids statlige og kulturelle oppmuntring til flere barnefødsler på den ene siden, og en utbredt ambivalens overfor assistert befruktning på den andre.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
11.02.2021 14:15-16:00
Seminar
Oslo, Norway