• Description
  • Date
  • Info
Feminististä etäpedagogiikkaa
Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman
verkkotapahtuma keskiviikkona 20.1.2021 klo 18–20
Miten vanhat tutut feministisen pedagogiikan aihepiirit, kuten vaikkapa vuorovaikutus, osallisuus, valta, tunteet ja ruumiillisuus liittyvät ja soveltuvat tämänhetkiseen etäopetuksen ja etätyöelämän maailmaan? Millaisia eroja, mitä etuoikeuksia nousee esille?
Onko covid19 opettanut jotakin uutta feministisestä opettamisesta ja oppimisesta? Miten taipuvat teams, zoom ja muut etäopettamisen välineet feministiseen pedagogiikkaan? Olemmeko ehtineet jo luoda hyviä käytänteitä etäfempedaan?
Lyhyitä keskusteluun johdattavia alustuksia, kokemuksia ja kommentteja, keskustelua sekä yhdessä että break out-ryhmissä.

Aiheena myös:
* Feministisen pedagogiikan ABC-kirjan 2.osa tekeillä. Mitä tarvitaan? Mistä Sinä haluaisit lukea? Vai kenties kirjoittaa?
* Potentiaali-hanke? Mitä, kenelle ja miksi?

Alustajina Lotta Kähkönen, Tuija Saresma, Anu Laukkanen, Hanna Ojala, Sari Miettinen ja Aino-Maija Elonheimo

Ilmoittaudu viimeistään 15.1.2021 e-lomakkeella (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/108691/lomakkeet.html) tai aino-maija.elonheimo@helsinki.fi
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
21.01.2021 18:00-20:00
-
, Finland