• Description
  • Date
  • Info
Kvinner i krig
I dette foredraget gir historiker og forfatter Mari Jonassen et overblikk over kvinners innsats i årene 1940-1945.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
29.11.2020 14:00-15:30
Cultural event
HL-senteret Oslo, Norway