• Description
  • Date
  • Info
Ferskvareseminar: Hvilke likestillingsutfordringer møter gutter og menn i Norge?
Reform arrangerer et ferskvareseminar om hva slags likestillingsutfordringer gutter og menn møter i Norge i dag.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
23.09.2020 15:00-16:00
Seminar
Online, Norway