• Description
  • Date
  • Info
Webinaari: Miten keskustella sukupuolesta ja muista eroista ohjauksessa?
Webinaari Potentiaali-hankkeen kyselyn tuloksista
28.10.2020 klo 12–14.30
Tätä kutsua saa levittää vapaasti. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropolsurveys.com/S/FD3BF0DDFCCB0CC5

Potentiaali-hanke toteutti keväällä 2020 kyselyn, jolla kartoitettiin, millaisia käsityksiä opinto-ohjaajilla, opettajilla ja muilla ohjaustyötä tekevillä on tasa-arvotyöstä, sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta, miten he toteuttavat niitä omassa työssään ja mihin he tarvitsisivat tukea. Lisäksi kyselyaineistoa on täydennetty haastatteluilla, jotka ovat tuoneet tarkempaa tietoa aiheesta.

Tässä ensimmäisessä webinaarissa kerrotaan kyselyn sekä niitä täydentävien haastattelujen tuloksista ja keskustelkaan koulujen nykyisistä käytännöistä ja niiden kehittämisestä. Tarkoituksena on yhdessä pohtia, miten tasa-arvotyö ja sukupuoli- ja kulttuuritietoisuus näkyy koulun arjessa, minkälaisiin tilanteisiin tukea erityisesti kaivattaisiin ja mitä hyviä käytäntöjä on jo käytössä.

Ohjelma:

12.00–12.10 Hankkeen esittely ja alkusanat, Sari miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

12.10–12.30 Mitä kyselyaineistosta voidaan päätellä? Jukka-Pekka Jänkälä, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

12.30–12.50 Havaintoja ohjaustyötä tekevien haastatteluista, Jenni Lahtinen, Nuorisotutkimusseura

Tauko 10 min

13.00– 14.30 Haasteita ja ratkaisuja: teemakeskustelu koulujen nykyisistä käytännöistä ja niiden kehittämisestä
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
28.10.2020 12:00-14:30
Seminar
, Finland