• Description
  • Date
  • Info
Kjønnsforskning Nå! 2021
Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. 27-28 mai 2021 inviterer NTNU til Kjønnsforskning Nå! i Trondheim.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
27.05.2021 - 28.05.2021
Conference
Trondheim, Norway