• Description
  • Date
  • Info
Avoin työpaikka: projektitutkija, Moninaisesti parempi -hanke (THL)
Tehtävän kesto: määräaikainen
Alkamisaika: 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä päättyy: 30.9.2022
Viran/tehtävän kuvaus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikköön haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2020 -30.09.2022

PROJEKTITUTKIJAA 2.

Tehtävän toimipaikka on Helsinki.

Projektitutkija työskentelee yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikön Moninaisesti parempi -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää työelämän monimuotoisuutta ja tuottaa laajapohjaista asiantuntemusta Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijaurien edistämiseksi. Lisätietoa hankkeesta thl.fi/moninaisesti

Projektitutkija selvittää sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä ulkomaalaistaustaisessa väestössä.
Selvitys hyödyntää uusia väestötutkimusaineistoja ja huomio myös ajankohtaisia näkökulmia, kuten sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat.
Työssään projektitutkija hyödyntää intersektionaalista lähestymistapaa.
Projektitutkija osallistuu yleistajuiseen tutkimus- ja asiantuntijaviestintään.

THL on arvojensa mukaisesti yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä.
THL:n Moninaisesti parempi -hanke korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.
THL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.
Turvallisuusselvitys
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Odotamme hakijalta soveltuvaa maisterintutkintoa (esim. yhteiskuntatieteet, terveystieteet) ja työkokemusta tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Tehtävässä tarvitaan ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta, intersektionaalisuudesta sekä yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tehtävässä tarvitaan huolellisuutta, omatoimisuutta sekä tutkimustiedon kriittisen analysoinnin osaamista ja laadukkaan tieteellisen tekstin tuottamista.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta odotetaan erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä suomen kielen perusteita.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä sijoittuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 7, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2697,19 €. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Palkkaus tehtävän aloitusvaiheessa noin 3100 €.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Tehtävässä on 4 kk koeaika.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
17.08.2020
-
Helsinki, Finland