• Description
  • Date
  • Info
CfP: Tidskrift för genusvetenskap efterlyser bidrag till temanumret Nationella minoriteter
De nationella minoriteterna omfattas alla av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Språklagen vilka annat bland innefattar stöd till bevarande av språk och kultur.
Gästredaktörer är Charlotte Hyltén-Cavallius och Katarina Pirak Sikku.

Vi föreslår ett specialnummer på temat nationella minoriteter, och söker nu artiklar. Bidragen kan behandla Sverige eller andra geopolitiska kontexter såsom Sápmi, med fokus på exempelvis:

- Nationell minoritet som levd erfarenhet; rasism/diskriminering; representation och kulturarvsinstitutioner (GLAM);
- Representationer av eller självpresentation i konst, litteratur, musik, film, sociala medier eller andra medierade framställningar;
- Aktivism och politiska/sociala rörelser;
- Rätten till språk samt vidareföring och användning av språk;
- Hantverk, konsthantverk och slöjd;
- Kritiska perspektiv på representation eller konstnärliga, utforskande, subversiva framställningar

Även andra, icke utpekade teman, välkomnas.

Vi förutsätter att insända bidrag är grundade i genus-, feministisk-, eller sexualitetsteori, och/eller annan teori relevant för TGV.

Vi uppmuntrar samskrivna vetenskapliga artiklar. Vi uppmuntrar även textbidrag om konstnärlig forskning eller konstnärliga praktiker samt ”frispel”.

Se TGV:s hemsida för mer information. Gästredaktörerna förbehåller sig rätten att välja bland insända bidrag.

Abstract (300 ord) och en kort biografisk not (75 ord) insänds till gästredaktörerna Charlotte Hyltén-Cavallius charlotte.hylten-cavallius@isof.se och Katarina Pirak Sikku katarina.pirak.sikku@gender.uu.se senast den 29 juni 2020.

Svar om att artikelförslaget accepteras meddelas senast den 6 juli 2020
Fullständiga artiklar insänds senast den 1 oktober 2020. En sedvanlig dubbelblind granskningsprocess sker därefter, i enlighet med TGV:s praxis. Målsättningen är att temanumret publiceras vintern 2021.
Organizer: Tidskrift för genusvetenskap
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
29.06.2020
Call for papers
, Sweden