• Description
  • Date
  • Info
Forskarkurs hösten 2020: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Hösten 2020 startar temat Genus, kunskap och metodologi på Humanistiska fakultetens forskarskola, anordnat av Genusakademin. Under höstterminen ges inom temat forskarkursen Kreativt akademiskt skrivande.

Att lära sig skriva vetenskapligt innebär att tillgodogöra sig en rad regler och konventioner som främjar vetenskapliga syften, men lika viktigt för tillkomsten av vetenskapliga texter är den kreativa aspekten. Den genusvetenskapliga traditionen har sedan starten problematiserat idéer om objektivitet och distans som vetenskapliga ideal, en diskussion som också omfattar det akademiska skrivandets former.

Reservoarpenna Foto Free-Photos from Pixabay
Foto: Free-Photos / Pixabay
Under kursen Kreativt akademiskt skrivande tar vi oss an det akademiska skrivandet genom skrivövningar och läsande av texter som använder sig av andra skrivsätt än de traditionella. Tillsammans utforskar vi frågor som: Hur hänger skrivsättet ihop med ämnet? Vad innebär det att skriva med närhet och fantasi? Hur kan skrivande fungera som ett sätt att tänka och ställa frågor?

Kursen vänder sig till doktorander som vill använda kreativa skrivsätt i sin forskning men också till de som vill få möjlighet att närma sig sitt avhandlingsämne från ett annat håll.
Organizer: Stockholms universitet
Website: https://su.se
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.05.2020 - 15.06.2020
PhD-course
Stockholm, Sweden